Petr Steklý není jen koordinátorem jednoho podniku. Je zakladatelem Prostoru Plus, který vede komunitní projekty stejně jako třeba lesní školky. Vrací do hry dlouhodobě nezaměstnané nebo takřka nezaměstnatelné osoby a ze svého okolí vytváří lepší místo pro život. Absolvoval akcelerační program Impact First a za poslední léta několikrát znásobil pozitivní dopad svého podnikání na společnost.

Jak souvisí lesní školky se SocialTrade? Spojuje je mateřská společnost, která působí v okrese Kolín. Začali jsme se sociálními službami a vzděláváním na školách. Pak jsme se začali zajímat o Romy a o jejich místní ghetto, které bylo ve velkém nepořádku. Často tam jezdila policie a město na to doplácelo. K sociální práci jsme tak přidali i komunitní péči a zavedli jsme například průběžné kontroly úklidu, popisuje ředitel Prostoru Plus. Určily se osoby, které měly dozor v daných lokalitách na starost a postupně se z nich rekrutovali domovníci placení Úřadem práce. Takto se před čtyřmi lety začala líhnout myšlenka sociální firmy SocialTrade. Prostor Plus mezitím paralelně zajistil otevření tří nízkoprahových zařízení, dvou lesních školek a zařídit psychologické podpory pro mládež na školách. K našim rozvojovým aktivitám navíc patří Lepší místo a spravování nadace pro automobilku TPCA, kteří vyrábí Toyotu nebo Peugot,“ doplňuje Petr.

 

Moderní dispečink

Ve videu o SocialTrade zvedá Petr ze země nedopalek a říká, že takto to všechno začalo. Než byl Social Trade tím, čím je teď, brali jsme lidi z Úřadu práce a nonstop uklízeli, nejčastěji právě vajgly a nepořádek u silnic, vzpomíná. Shodou okolností letos Petr inicioval právě kampaň Vajgl, která propojila SocialTrade s aplikací Lepší místo. Jak to funguje? Vezmete telefon, vyfotíte znečištěné místo, pomocí aplikace Lepší místo jej nahlásíte a pracovníci SocialTrade dají věci do pořádku.

Přidanou hodnotou pro samotného občana je fakt, že existuje garantovaný čas úklidu a zvelebené místo vám pracovníci ihned poté nafotí. Říkám tomu efektivní a moderní dispečink. Systém Lepšího místa je totiž maximálně transparentní – zaznamenává čas, komunikuje s občanem a každý dostane vyrozumění o výsledku úklidu, zmiňuje Petr. Do aktivit Lepšího místa časem přizval také zastupitele města, aby měli příležitost zajišťovat pro občany čisto. Zapojili se.

 

Sociální konkurenceschopnost

SocialTrade je aktuálně malá firma o 8 lidech. Přes léto spolupracuje až s 40 pracovníky, ale v zimě počty klesají. Jak se uživí? Petr se soustředí na nabídku firmám. Do 24 hodin dokážeme uklidit kdeco, třeba i stavební pozemek, skladiště nebo dvory, naznačuje Petr možnosti uplatnění. Zdálo by se, že jsou nechtěnou konkurencí technických služeb, ale Petr nesouhlasí: Každá zakázka či podnět od občana vlastně zvyšuje jistotu práce. Technické služby navíc zaměstnávají podobné osoby jako my, tj. přistěhovalce, Romy, osoby v exekuci, popř. agenturní dělníky. A s touto cílovkou přichází i ohromné papírování, ať už kvůli Úřadu práce, sociálce nebo insolvencím. Takže když bereme byrokracii na sebe a zařídíme potřebný úklid, snižujeme jim náklady a ulehčujeme jim práci, argumentuje jednoznačně.

Jako bonus přidávají komunikační nástroj město vs. občan, tedy Lepší místo, a zároveň jim dotváří marketing, protože se stávají společensky odpovědnými. Proč tyto služby nezajišťuje samo město? V Kolíně se o to v minulosti pokusili, nicméně organizační a finanční zátěž byla značná a daňoví poplatníci se bouřili. Kolín proto nechal vše potřebné na SocialTrade s tím, že jim platí pouze koordinaci programu. Došlo k win-win řešení s prokazatelnými výsledky.

 

Pracovníci, co nechtějí pracovat

SocialTrade najímá ty, kteří jsou na podpoře dva roky a více a jejichž pracovní návyky jsou na nule. Častokrát jsou ve špatné fyzické kondici, nejsou zvyklí hýbat se a spoléhají na to, že jim práci nikdo nedá. Zařídíme jim zaměstnání minimálně na půl roku a na úřad je pak vracíme v mnohem lepším stavu. A některé z nich si, pokud máme zakázky, necháváme. Z metače sice šikovného řemeslníka, hned tak neuděláme, ale snažíme se je rozvíjet, vysvětluje Petr.

Aby se u pracovníků po návratu neprojevilo vyhoření, snaží se Petr spolu s kolínským starostou propagovat systém společensky odpovědných zakázek: Podobný koncept skvěle zafungoval třeba v Anglii. Velkou část Londýna si při Olympijských hrách opravili odpadlíci, kteří vybudovali novou čvrť z vlastního ghetta. Město je naučilo pracovat, začali se starat se o to, co vytvořili, a investice do dané lokality se vrátily, přibližuje svou vizi Petr. Ale jak motivovat ty, kteří nikdy nepracovali? Pokud se členové SocialTrade vrátí na Úřad práce předčasně, můžou přijít o část své podpory, což je pro ně zásadní. Zároveň jim Prostor Plus nabízí průběžně rozvojové a exekuční poradenství.

 

Lepší místo

Úvodní text pro aplikaci Lepší místo říká: Cestou do práce, na pivo nebo pro děti vidíte, co by se mělo změnit, jenže doma pak máte úplně jiné starosti? Vkládejte tipy okamžitě z mobilního telefonu.“ Nic vás to nestojí a prospějete svému okolí. Zní to až idylicky, že? Vzletné myšlenky se líbí každému, ale zasadit je do praxe a mít všechno ošetřeno, není snadné. Rádi bychom se rozšířili a dostali model SocialTrade i na další místa, ale chce to čas, vysvětluje Petr, který aktuálně jedná s Libercem, Jabloncem, Kladnem a Prahou 7.

Situaci komplikují např. hygienická opatření nebo nečinnost veřejnosti. Na kampaň Vajgl už lidé reagovali a své podněty posílali, cesta ke spolupráci s občany ale trvala bez aktivizační kampaně překvapivě dlouho. Všichni jsme do jisté míry líní. Někdo prostě nevěří, že poslat tip a udělat něco pro své okolí trvá opravdu jen 30 vteřin. A spousta lidí se nedívá nikam jinam než do telefonu. Někteří myslí na práci, spěchají nebo vypínají. A pak jsou tu věční kverulanti, kteří si myslí, že to děláme za draho nebo neefektivně. Často se objevuje i názor, že by si všichni měli uklízet své vajgly a odpadky sami, objasňuje Petr všechny stránky věci.

 

Dopad akceleračního procesu

Petr vidí užitek své účasti v Impact First hlavně ve dvou konkrétních bodech. Především měli dvě oddělené služby, SocialTrade a Lepší místo, a nevěděli, jak je propojit. Zároveň neustále uvažovali v úvazcích sociálních služeb, nikoli jako podnikatelé. Po Impact First začali více přemýšlet o zakázkách, kapacitě pracovních hodin a o hodnotě vykonané práce. Hodně pomohly také testy, které Petr nikdy neabsolvoval.

Moc jsme nezkoumali, jaká budou nejvhodnější řešení jakých poptávek a propálili jsme tak spoustu času. Teď už je to jasně dané – oběhneme 20 firem, jestli chtějí nebo nechtějí posekat trávník a až podle odezvy rozhodujeme o případné koupi nové sekačky. A toto ověřování nápadů a všech možností je klíčovou změnou v naší operativě, řada sociální podniků toto nedělá. Koupí bagr a teprve pak mu shání práci, hodnotí Petr přínos akceleračního vzdělávání. Kromě toho se naučil umění tzv. elevator pitch a ujasnil si další směřování firmy. Teď shání zakázky od firem, které by ocenily právě efektivní moderní dispečink. O více informací si pište na [email protected]

 

Článek vyšel také na stránkách ihned.cz.

Hledáte volnou kancelář?

U nás najdete zázemí pro jednoho i celý tým. Vše jsme přizpůsobili tak, aby vám bylo příjemně a cítili jste se bezpečně.

Více o pronájmu