Když se děti i rodiče vrací na terapii s úsměvem

Social Impact Award, je soutěž pro mladé sociální inovátory, která u nás běží již šestým rokem. Spolu s našimi partnery pravidelně vyhlašujeme 3 vítěze, kteří obdrží cenu ve výši 2 000 eur na rozvoj svého projektu. Letos se jedním z vítězů stala také Lenka Opočenská se svým Centrem Terapie Autismu, které nově rozjíždí v Moravskoslezském kraji. Poprosili jsme Lenku, o pár slov k jejímu projektu a o tom, jaké je to “stát” na bedně při vyhlašování. 🙂


Lenko, rozhodla ses založit Centrum Terapie Autismu, to je rozhodně velká výzva. Jak jsi se k tomu dostala? Není běžné, aby někdo takřka hned po škole otevíral vlastní pracoviště.

Možná začnu trochu zeširoka, v České republice je asi 100 000 dětí s autismem, což je poměrně hodně, a zároveň nám v tuto chvíli chybí ucelená podpora rodin s dětmi s autismem. Tématice autismu se věnuji již od střední školy, kdy tato diagnóza ještě nebyla zdaleka tak rozšířená jako dnes. V roce 2016 jsem poté měla možnost zúčastnit se pobytu pro rodiny s dětmi se zakladatelkou Centra Terapie Autismu (CTA) Romanou Straussovou. Viděla jsem, jak je její metoda úspěšná, a po pár měsících jsem s ní začala více spolupracovat. A protože  CTA má pobočky jenom  v Čechách, ale ani jednu na Moravě, tak mě to přivedlo k myšlence založit právě první moravskou pobočku. Aby byla služba dostupná rodinám ve všech koutech naší republiky. V březnu 2017 jsem přijala první klienty na individuální nácviky.

Proč autismus a jak to celé u vás funguje?

Autismus je velmi specifická porucha, která naprosto změní rytmus a chod celé rodiny. Dneska se o autismu hodně mluví a píše, což je velmi dobře. Mně ale přijde zásadní, že pokud se vám narodí autistické dítě, tak jste jako rodič naprosto znejistěn ve svých rodičovských kompetencích. Vaše dítě na vás nereaguje obvyklým způsobem, tak jak je u dětí jeho věku běžné, a to je pro rodiče i okolí velmi frustrující. Dítěti může hrozit i vyloučení ze společnosti, proto také vnímám, že základem každé úspěšné terapie je posilování vazby rodič-dítě.

Jak fungujeme? Jsme nezisková organizace poskytující terapeutické služby pro rodiny s dětmi s autismem. Používáme vlastní a ověřené způsoby práce – metodu O.T.A. (Open Therapy of Autism) a zcela individuální přístup k celé rodině. Pracujeme s dětmi od 15 měsíců, a to jak individuálně, tak i skupinově. Poskytujeme různé formy terapie zaměřené na specifické oblasti, které je potřeba u dítěte rozvíjet.

Intenzivní terapie realizujeme ve skupině 2-4 dětí a zaměřujeme je především na práci s úzkostí a minimalizaci problémového chování. U individuálních nácviků klademe důraz na porozumění sociálním situacím a vlastním emocím. Protože nakolik dítě rozumí sobě samému, natolik rozumí ostatním. Podstatou naší práce je pozitivní zpevňování a kladné sebepojetí dítěte. Spolupracujeme s pediatry a pedopsychiatry a společnými silami se nám podařilo zavést včasnou diagnostiku dětí s autismem již v 18 měsících.

Co se změnilo díky Social Impact Award?

O SIA jsem věděla díky Impact Hub Ostrava a Katka Boušková, jako koordinátorka programu, mě do něj strhla svým bezbřehým nadšením. Tak jsem se letos na jaře přihlásila a postoupila až do letního akceleračního finále. Mým tehdejším cílem bylo zdokonalit se v oblastech, ve kterých si nejsem zcela jistá. Mám na mysli marketing, o kterém jsem vlastně nevěděla vůbec nic a nyní ho považuji za nedílnou součást mého projektu.

Nakonec jsem se během svého působení v SIA naučila mnohem víc.  Stala jsem se systematičtější a mám mnohem větší přehled o tom, na čem bych měla ještě zapracovat a v čem se zlepšit. Získala jsem neuvěřitelné množství cenných rad od mistrů ve svých oborech i od lidí z ostatních týmů. A naučila jsem se také pracovat se svou nechutí k veřejnému vystupování, což je pecka! Program Social Impact Award rozhodně doporučuji všem, kdo chtějí rozjet svůj projekt v oblasti společensky prospěšného podnikání, stojí za to!

Leni, je měsíc po skončení akcelerátoru, co se povedlo a co naopak ještě potřebuješ dotáhnout?

Pro mně je v tuto chvíli nejcennější, že jsem dokázala odejít z bývalého zaměstnání a můžu se nyní plně soustředit jenom na svou práci v rámci centra. Jsem ve fázi hledání vhodnějšího prostoru, který bude vyhovovat mně i dětem. A mám velkou radost z toho, že se mi daří shromažďovat super kolegy, kteří jsou do terapie podobně zapálení. A největší radost mi samozřejmě dělá úspěch samotné terapie, když rodiče vidí pozitivní změny u svých dětí a ty se pak na terapie vrací s úsměvem.

Více o centru můžete najít zde. Více o programu Social Impact Award na oficiálních stránkách. Hlavním partnerem programu je Nadace České spořitelny. Lence gratulujeme k vítězství a přejeme hodně štěstí do budoucna!

Zpět na všechny příběhy