Čtyři lekce, jak být správným lídrem od Nelson Mandela

Ve světě, který čelí naléhavým výzvám sociálních a environmentálních změn, vyniká jeden lídr svou odvahou, odolností a vizionářským přístupem: Nelson Mandela – bojovník proti apartheidu, politik a prezident Jihoafrické republiky. V Impact Hubu, komunitě zaměřené na pozitivní transformace, nás Mandelův příběh inspiroval. Vydej se s námi na tuto transformační cestu a prozkoumej 4 klíčové lekce leadershipu, které jsme si odnesli z Mandelovy moudrosti.

Lekce 1: Využij sílu odpuštění

Nelson Mandela byl vězněn celkem 27 dlouhých let – kvůli boji proti apartheidu v Jižní Africe, za údajnou velezradu a několik sabotážních akcí. Představ si, že strávíš tolik let ve vězeňské cele, zbaven*a svobody a odtržen*a od svých blízkých. Nelson Mandela mohl snadno propadnout hořkosti a nenávisti. Když však konečně vyšel z ostrova Robben Island, provázelo ho něco mnohem silnějšího: odpuštění. Mandela podle svých vlastních slov řekl:

KDYŽ JSEM VYCHÁZEL ZE DVEŘÍ SMĚREM K BRÁNĚ, KTERÁ MĚ MĚLA DOVÉST NA SVOBODU, VĚDĚL JSEM, ŽE KDYBYCH ZA SEBOU NENECHAL SVOU HOŘKOST A NENÁVIST, STÁLE BYCH BYL VE VĚZENÍ, KDE BYCH JIM DODÁVAL DUCHA A SÍLU.“

Proto, když se 11. února 1990 konečně stal opět svobodným člověkem a o několik let později byl zvolen prezidentem své země, radikálně odmítl jakékoli pokušení pomsty ze strany černochů a místo toho se pustil do odvážného procesu usmíření a léčení hlubokých ran, které apartheid jihoafrickému lidu způsobil. V červenci 1991 stanul v čele Afrického národního kongresu (ANC), přeměnil ho v politickou stranu a veřejně se zřekl ozbrojeného boje. Společně s Frederikem de Klerkem, prezidentem Jihoafrické republiky, za to v roce 1993 obdrželi Nobelovu cenu za mír.

Z jeho příběhu plyne ponaučení: odpuštění má transformační sílu hojit rány, překonávat rozdíly a přetvářet společnosti. Je to akt odvahy, který přerušuje koloběh nenávisti a otevírá cestu k budoucnosti, která bude světlejší a jednotnější. Mandelův příklad je pro nás výzvou, abychom přijali odpuštění jako katalyzátor pozitivních změn, ať už v našich týmech, komunitách nebo mimo ně.

Lekce 2: Veď s odvahou

Nelson Mandela byl světový lídr, který odmítal akceptovat nespravedlnost a svou odvahou pomáhal změnit svět. Jeho vztah k lidským právům ztělesňoval jeho rozhodnutí zlikvidovat rasovou nerovnoprávnost během období apartheidu, stejně jako boj proti HIV/AIDS v Jihoafrické republice – postavil se za lidi žijící s HIV a jejich právo na život a vyzýval k výraznému zvýšení prostředků na boj proti této nemoci.

Už v mládí slýchával od svých starších příběhy o statečnosti svých předků v odboji. Během vysokoškolských studií měl problémy kvůli účasti na studentských protestech. Politicky aktivní začal být od roku 1942. V roce 1944 vstoupil do Afrického národního kongresu (ANC), multirasového národnostního hnutí usilujícího o změny v rasové segregaci. Přelomovým byl rok 1948, kdy ve volbách zvítězila národní strana prosazující politiku apartheidu. Od roku 1949 ANC přijalo radikálnější politiku akčního programu a o pár let později stanul Mandela v čele odbojového programu, v němž spolu s dalšími protestoval proti několika nespravedlivým zákonům.

„NAUČIL JSEM SE, ŽE ODVAHA NENÍ NEPŘÍTOMNOST STRACHU, ALE VÍTĚZSTVÍ NAD NÍM. STATEČNÝ ČLOVĚK NENÍ TEN, KDO NECÍTÍ STRACH, ALE TEN, KDO TENTO STRACH PŘEKONÁ.“

Po konci svého prezidentského období vystupoval Nelson Mandela na podporu milionů lidí nakažených virem HIV, a to především v subsaharské Africe. Byl urputným bojovníkem za prosazování lidské důstojnosti, práva na rovnoprávnost a spravedlnost.

Mezi 60. léty a rokem 1994 Amnesty International s Nelsonem Mandelou a jeho nadací spolupracovala na několika projektech na ochranu lidských práv v Jihoafrické republice. Během předávání ocenění jako velvyslance svědomí Nelson Mandela velmi ocenil přínos Amnesty v boji za lidská práva.

Jeho příběh nás učí, že skuteční lídři se povznášejí nad svůj strach a inspirují nadějí a odolností ostatní. V dobách nejistoty a pochybností v nás Mandelova lekce zažehne oheň, abychom se postavili výzvám čelem a vytvořili lepší budoucnost pro všechny.

Lekce 3: Přijmi rozmanitost, posiluj jednotu

Mandelova vize “Duhového Národa” vycházela z hlubokého přesvědčení, že v jednotě je naše největší síla. Bojoval o lidská práva, rovnost a sňatky homosexuálů. Svým odvážným bojem proti apartheidu usiloval o odstranění bariér, které rozdělovaly lidi na základě rasy nebo etnického původu.

„NIKDO SE NERODÍ S NENÁVISTÍ K JINÉMU ČLOVĚKU KVŮLI BARVĚ JEHO KŮŽE, PŮVODU NEBO NÁBOŽENSTVÍ. LIDÉ SE MUSÍ NAUČIT NENÁVIDĚT, A POKUD SE NAUČÍ NENÁVIDĚT, MOHOU SE NAUČIT MILOVAT, NEBOŤ LÁSKA JE PRO LIDSKÉ SRDCE PŘIROZENĚJŠÍ NEŽ JEJÍ OPAK.“

Tato hluboká úvaha zdůrazňuje, jak se předsudkům učíme prostřednictvím společenských vlivů a předpojatých ideologií. Zdůrazňuje však také sílu vzdělávání a informovanosti v boji proti těmto předsudkům.

Jako vedoucí pracovníci máme odpovědnost za vytváření prostředí, které podporuje empatii, porozumění a uznání rozmanitosti. Poskytováním příležitostí ke vzdělávání, dialogu a seznamování se s různými kulturami, můžeme odstranit kořeny nenávisti a pěstovat kulturu přijetí a lásky.

V našich týmech, komunitách i celé společnosti můžeme aktivně bojovat proti stereotypům, čelit předsudkům a vytvářet prostředí, kde se inkluzivitě daří. Uvědomíme-li si, že lidské srdce je nakloněno lásce, můžeme podnítit hlubokou změnu, podpořit rovnost a vybudovat svět, který bude harmoničtější. Jděme příkladem a ukažme sílu vzdělání a porozumění, které pomáhají odbourávat předsudky a utvářet lepší budoucnost pro všechny.

Lekce 4: Uvolni potenciál druhých lidí

Vizionářské vedení Nelsona Mandely nebylo poháněno osobními ambicemi nebo touhou po kontrole. Místo toho měl pozoruhodnou schopnost posílit ostatní a podnítit jejich potenciál jako nositele změny. Mandela chápal, že skutečné vedení spočívá v uvolnění schopností každého jednotlivce a v podpoře sítě inspirovaných myslí, které pracují na společné vizi.

Mandelův styl vedení lze přirovnat k pastýři, který vede stádo k lepší budoucnosti. Podle svých vlastních slov popsal vůdce jako někoho, kdo „zůstává za stádem a nechává ty nejhbitější jít vpřed, načež je ostatní následují, aniž by si uvědomovali, že jsou po celou dobu řízeni zezadu“.

Jako lídrové jsme povoláni posilovat své okolí, poskytovat jim podporu, vedení a důvěru. Tím, že rozpoznáme a podpoříme silné stránky a potenciál ostatních, vytváříme kulturu posilování a spolupráce. Společně můžeme uvolnit nové možnosti, podnítit pozitivní změnu a vytvořit budoucnost, v níž jsou talenty každého člověka oceňovány a využívány.

Mandelův duch žije dál

Výjimečná cesta Nelsona Mandely je nadějí a inspirací pro lídry na celém světě. Nosme v sobě Mandelovu moudrost a vydejme se na vlastní transformační cesty. Společně můžeme vytvořit odvážný a inkluzivní svět, kde bude naplněn náš společný potenciál.

Zajímá tě, jaké další skvělé nápady se rozvíjí za podpory našich akceleračních a jiných programů? Sleduj LinkedIn.

Zpět na všechny příběhy