Měsíc hrdosti: oslava lásky ve všech jejích podobách

Červen patří oslavám Měsíce hrdosti, tzv. Pride Month. Hlavním účelem a myšlenkou je, že genderová, sexuální i vztahová rozmanitost je naprosto v pořádku. Nikdo z LGBTQ+ lidí by se neměl za svou identitu stydět, ani ji skrývat. Týká se to jak společenského života, tak pracovního prostředí, které by mělo pro všechny bez rozdílu znamenat bezpečný prostor.

Pride Month se slaví každý červen jako připomínka spontánního odporu proti policejní razii v gay baru Stonewall Inn v New Yorku v roce 1969. Přestože tento odpor nebyl prvním, znamenal významný milník pro LGBTQ+ lidi nejen v USA. Po této razii narostl počet organizací, které začaly bojovat za rovnoprávnost queer lidí.

HOMOSEXUALITA JAKO DUŠEVNÍ ONEMOCNĚNÍ?

Trvalo několik let, než se začala neheterosexuální komunita prezentovat jako “out and proud.” Zhruba od 2. poloviny 19. století byla homosexualita brána jako duševní onemocnění nebo postihována jako trestný čin. Až během 20. století došlo k rovnoprávnosti gayů a leseb a rušení trestů. Teprve v roce 1973 byla homosexualita vyřazena z diagnóz z Diagnostického a statistického manuálu mentálních poruch. Nyní, ve 21. století, se snažíme na mnoha místech a v mnoha zemích vytvářet svět, kde se každý cítí bezpečně, hrdě a svobodně, aby mohl být sám sebou.

PRIDE BUSINESS FORUM

Za Impact Hub jsme v roce 2023 podepsali výzvu o přijetí manželství pro všechny a v únoru 2024 memorandum s Pride Business Forem, protože téma LGBTQ+ lidí je pro nás důležité a spadá pod naše hodnoty, misi i vize. Terezy Kadlecové, výkonné ředitelky PBF, jsme se zeptali, jaké konkrétní iniciativy plánují na podporu LGBTQ+ lidí během Měsíce hrdosti? “V červnu pořádáme již tradičně naši výroční konferenci, a to již po čtrnácté, která letos získala podtitul Networks of Support a zaměří se na význam sítí podpory na pracovišti, prezentace nových výzkumů nebo trendy v oblasti diverzity a inkluze. Program nabídne i speciální workshopy a networking. 100 % z výtěžku poputuje na činnost Nadačního fondu Pride Business Forum. Během chvíle si vstupenku můžete pořídit zde.

JAKÉ JSOU NEJVĚTŠÍ VÝZVY, KTERÝM ČELÍ LGBTQ+ ZAMĚSTNANCI VE FIRMÁCH?

“Hlavní výzvou je nerovné postavení způsobené diskriminací ze strany státu – řada „benefitů“ není kvůli zákonům pro LGBTQ+ lidi dostupná. I po úpravě legislativy od 1.ledna např. zůstává znevýhodnění duhových rodičů – sociální matka či otec (osoby, které nejsou biologickými rodiči dítěte, ale plní funkci rodiče v sociálním a výchovném smyslu) nemají nárok na tzv. otcovskou. Když odhlédneme od legislativy a regulací, je určitě největší výzvou atmosféra na pracovišti. Více než 30 % lidí má zkušenosti s diskriminací, dále jsou velmi časté homofobní či transfobní vtipy, zesměšňování či posměšky, nevhodné komentáře, otázky nerespektující hranice apod. To jsou ve zkratce hlavní důvody, proč u nás 50 % lidí svou identitu v práci tají,” říká Tereza a dodává, že zaměstnavatelé mohou vytvořit inkluzivnější a podporující prostředí tím, že nastaví procesy a směrnice tak, aby eliminovali homofobii a transfobii. A pak především proškolovat lidi ve firmě – od vedení, přes HR a manažery až po jednotlivé zaměstnankyně a zaměstnance.

Dále by pomohlo, pokud by firmy navazovaly vztahy s neziskovými organizacemi či komunitami. Neziskové organizace mohou pomoct se školením a osvětou mezi zaměstnanci přímo ve firmě. Oblíbená je také účast na LGBTQ+ komunitních akcích, které mohou zábavnou a neformální cestou pomoct témata otevřít – např. účast v Pride průvodech, charitativní běhu Fun&Run apod. Jednou z cest může být např. Charity partnership u Nadačního fondu Pride Business Fóra.

OSVĚDČENÉ POSTUPY, KTERÉ EFEKTIVNĚ PODPORUJÍ DIVERZITU A INKLUZI

Pokud tvoje firma spadá pod ty, které by rády vytvořily bezpečné prostředí pro všechny, ale nevíš jak na to, Tereza nám dala pár tipů: “Mezi hlavní přínosy, které zmiňují firmy úspěšné v podpoře diverzity, jsou především udržení a získávání talentů. Podle loňského výzkumu Deloitte až 1/3 LGBTQ+ lidí zvažuje změnu práce kvůli špatné firemní kultuře. Tam, kde je firemní kultura dobrá, jsou pak LGBTQ+ lidé loajální a v práci naopak vydrží déle. Hodnoty dobré firemní kultury jsou také velmi důležité pro nastupující mladé lidi z generace Z. Pro změnu firemní kultury směrem k většímu respektu a přijetí je zásadní, aby tématu rozuměli především manažeři a manažerky, uměli komunikovat firemní hodnoty a dovedli zasáhnout v případě potřeby. V případě nejasností nebo otázek se pak lidé v manažerských postech obrací o radu na HR, kde by mělo být hlavní know-how.”

OSVOJ SI NOVOU TERMINOLOGII A UKAŽ TAK SVŮJ RESPEKT

Pojmy „pohlaví“ a „gender“ se často používají zaměnitelně, což je nesprávné. Pohlaví je označení – muž, žena nebo intersex – určené při narození na základě fyziologických charakteristik, včetně genitálií a složení chromozomů. Pohlaví je široké spektrum a týká se toho, jak se člověk identifikuje. Osoba se může identifikovat v jakémkoli bodě tohoto spektra nebo zcela mimo něj.

Cis, trans a nebinární. Existuje mnoho způsobů, jak může člověk definovat své pohlaví. Lidé se mohou identifikovat s pohlavím, které se liší od pohlaví, které jim bylo přiděleno při narození, nebo s žádným pohlavím.

Cisgender neboli cis označuje osobu, jejíž genderová identita se shoduje s pohlavím, které jí bylo přiděleno při narození. Transgender je termín používaný k popisu lidí, jejichž genderová identita nebo vyjádření se liší od pohlaví, které jim bylo přiděleno při narození. Genderová identita je vnitřní pocit osoby, jaké je pohlaví (mužské, ženské, obojí nebo žádné), zatímco genderové vyjádření je způsob, jakým jedinec prezentuje své pohlaví prostřednictvím chování, oblečení, účesu, hlasu a dalších vnějších znaků.

Použití správného zájmena je také důležité, dáváš tím najevo, že potvrzuješ a přijímáš identitu dané osoby. Zájmena jsou slova, která se používají k označení osob, aniž by byly konkrétně pojmenovány, například ona/on nebo on/on. Nebinární osoby si mohou zvolit jedno z těchto zájmen, ale mohou dát přednost genderově neutrálnímu zájmenu, například oni/oni. Pokud si nejsi jistý, jaké zájmeno správně použít, neváhej a zeptej se.

Zajímá tě, jaké další skvělé nápady se rozvíjí za podpory našich akceleračních a jiných programů? Sleduj LinkedIn.

Zpět na všechny příběhy