Mladí sociální podnikatelé vytvářejí pracovní místa pro lidi ohrožené na trhu práce

Sociální podnikatelé, kteří ještě často sami studují na vysoké škole nebo s podnikáním jako studenti začínali, zaměstnávají nejen sebe, ale svým byznysem také řeší palčivé společenské a ekologické problémy. V mnoha případech zaměstnávají lidi, kteří by jinak práci neměli. O tom, že začít společensky prospěšný byznys chce jistou dávku odvahy by mohl hovořit Jakub Zaviačič – zakladatel společnosti People in Safety a Tereza Jurečková – spoluzakladatelka sociálního podniku Pragulic, kteří pracují s bezdomovci, nebo Markéta Borecká z projektu FOFEWEAR, v němž dávají práci švandlenkám z chráněných dílen, které ze starého oblečení šijí funkčně-designové dárkové předměty pro firmy. 

Ve všech případech se jedná o projekty, které ještě společně s dalšími prošly mezinárodním akceleračním programem Social Impact Award (SIA), který studentům pomáhá rozběhnout jejich podnikání. Vloni jsme uskutečnili průzkum ekonomické aktivity mezi 13 podpořenými projekty programu za období 2012 až 2014, z něhož vyplývá, že dodnes díky mladým podnikatelům vzniklo 16 pracovních úvazků, z toho přibližně polovina pro zástupce cílové skupiny. Ročně projekty na tržbách vygenerují 5,15 mil. Kč a průměrně 55 % měsíčních nákladů pokryjí z vlastních zdrojů.

Nicméně k udržitelnému byznysu museli studenti ujít dlouhou cestu. Často začínali z ničeho s pomocí kamarádů, rodiny a dobrovolníků. Proto jsme jako leitmotiv letošního ročníku Social Impact Award zvolili téma hrdinství, s nímž souzní i ambasador SIA 2016 Petr Ludwig z GrowJOB Institute: „Být hrdinou znamená vystupovat ze svojí komfortní zóny a zkoušet činnosti, z nichž máme obavy. Přesně to museli udělat i studenti, když začali podnikat ve společensky prospěšné oblasti,“ říká.

Program Social Impact Award letos slaví 5. narozeniny a pomohl nastartovat byznys řadě projektů napříč Evropou. Nápad se zrodil v hlavě Petra Vandora v Institutu pro inovace a podnikání při Vysoké škole pro ekonomii a obchod ve Vídni: „Když jsme před pěti lety SIA zakládali, vnímali jsme kolem sebe hodně problémů, které nikdo řadu let neřešil. Na druhé straně stáli studenti schopní a ochotní něco dělat. Je skvělé, že dnes v průměru 2/3 projektů, které v SIA uspěly, stále fungují a i nadále se věnují sociálnímu podnikání.

Podnikání se sociálním přesahem fandí i Česká spořitelna a SIA podporuje již od začátku. Je úžasné každoročně  vidět tolik mladých lidí, pro které je důležitý sociální aspekt jejich podnikání. Mají nápady, energii, invenci a svět, ve kterém žijí, mění k lepšímu. Podobně zacílené  projekty jako v SIA jsme odhodláni nadále podporovat nejen finančně, ale udělat z nich i součást našeho bankovního byznysu v rámci programu sociálního bankovnictví. Hrdým partnerem programu Social Impact Award jsme od počátku jeho existence,“ uvádí Klára Gajdušková, ředitelka programu sociálního bankovnictví České spořitelny.

Letošní ročník Social Impact Award právě odstartoval. Během března a dubna proběhnou pro studenty na vysokých školách zdarma workshopy o tom, jak začít podnikat. Uzávěrka přihlášek do programu je 30. dubna – stačí ji vyplnit online. Po skončení odborné části programu, která se odehraje o letních prázdninách pro osm až deset vybraných projektů, vyhlásíme nejlepší účastníky na konci září. Informace o průběhu SIA 2016 je k dispozici na webu programu.

České účastníky programu za 4 roky fungování SIA najdete na www.socialimpactaward.cz. Zahraniční účastníky napříč ročníky pak v mezinárodním katalogu Book of inspiration.

Foto: Michal Cetkovský

Zpět na všechny příběhy