Nestandardní, přímí a odvážní právníci

Frank Bold vznikl v roce 1995, původně jako Ekologický právní servis. Když začal rozšiřovat své pole působnosti, geograficky i oborově, rozhodl se pro nový, evropský název. Určily ho právě ty dvě vlastnosti, které charakterizují práci celého kolektivu: přímost a odvaha.  Dnes už neřeší jen právo životního prostředí, ale také transparentní fungování státních institucí, obnovitelnou energetiku nebo například výzvy, které pro legislativu představuje překotný vývoj technologií. A my jsme rádi, že patří mezi naše členy.

NEJEN ZISK

Pro mnoho lidí jsme synonymem pro právní poradnu. Od samého začátku totiž poskytujeme právní poradenství komukoliv, kdo má například podezření na nelegální kácení, chce zjistit víc o plánovaných dopravních stavbách, hospodaření své obce nebo o čemkoliv jiném, co spadá pod veřejný zájem. Nejvíc zaměstnanců však dnes pracuje v komerční sekci, advokátní kanceláři Frank Bold Advokáti. „Naším cílem je pochopitelně generování zisku, ale naší misí je být přitom prospěšní: ať už našim klientům, nebo společnosti, ve které žijeme. Chceme, aby se v ní žilo dobře. Je to cesta, kdy se nevzdáváte ideálů, ale zároveň děláte byznys,“ objasňuje model podnikání Pavel Franc, který organizaci řídí.

„I v komerčních službách vyhledáváme případy, které považujeme za smysluplné, jako jsou třeba obnovitelné zdroje nebo územní plánování. Rádi spolupracujeme s inovátory a s lidmi, kteří mají nějakou vizi a potřebují pomoc s prošlapáním nové cesty nebo nalezením nestandardního řešení. Sedí nám to, protože i my jsme v rámci advokacie trochu nestandardní,“ říká Lukáš Prnka z Frankovy ostravské kanceláře. „Práce s inovátory vyžaduje také daleko větší vynalézavost než rutinní zakázky, na kterých žije mnoho advokátek. Pracujeme s firmami, které testují nové přístupy: třeba sdílení aut nebo kol, bezobalové obchody, ale i technické inovace. Z právního pohledu řeší otázky, jaké neřešil nikdo před nimi a neexistuje k nim judikatura.“

BEZ HODNOT TO NEJDE

Dáváme důraz na ohleduplné jednání. Na schůzky se jezdí nejčastěji hromadnou dopravou, typicky vlakem s dobrým internetovým připojením. Pořádají se společné obědy a volejbalová utkání, lidé jsou rádi spolu i mimo pracovní dobu, chodí do divadla nebo si spolu jdou před prací zaběhat.

Společné hodnoty a zájmy přitahují stejný typ lidí, kterým tento způsob fungování vyhovuje. Hodnoty jsou ve Frank Bold vůbec velké téma – zhruba jednou za půlrok se celá organizace sebere, odjede mimo město a diskutuje o tom, jak se jí daří nebo nedaří své proklamované hodnoty – svobodu a odpovědnost – naplňovat.  Stejně tak se ptáme, co víc můžeme dělat pro to, abychom se od nich v každodenní praxi neodchylovali. Půlroční setkání je také příležitost ladit křehkou rovnováhu mezi organizací a kmenem, řádem a chaosem. Tam, kde je organizační kultura postavena volně a umožňuje lidem pracovat, kdy a kde chtějí, se zároveň kladou vysoké nároky na jejich samostatnost a koordinaci s ostatními. Bez pravidelných setkání by nám to přerostlo přes hlavu.

B CORP

Před dvěma lety se Frank Bold rozhodl stát první českou B Corp, tedy organizací, která má ohleduplnost tak trochu v popisu práce. B Corp pro firmy je něco jako Fair Trade pro kávu – jde o  certifikaci, jejíž držitelé jdou v pojetí ohleduplnosti k okolí daleko nad rámec běžného CSR. V ČR se certifikace B Corp zatím moc neujala, ale v USA a Západní Evropě jsou podobných firem tisíce. Místo toho, aby o sobě říkaly, že jsou ekologické, ohleduplné nebo etické, jak se může nazývat kterákoliv firma s dostatečně troufalým markeťákem, nechají se nezávisle certifikovat a tím dokážou, že splňují určité sociální a environmentální požadavky.

Certifikát B Corp dokonce uznávají zákony několika amerických států coby specifickou právní formu. Certifikace hodnotí mimo jiné, jakým způsobem jsou zaměstnanci motivováni a zapojeni do rozhodování, jak se promítají hodnoty firmy do jejích strategií, jak se firma zapojuje do společensky prospěšných projektů nebo třeba kdo jsou její dodavatelé a tedy jak odpovědně nakupuje.

To nejpodstatnější je, na čem Frank Bold pracuje – úplně každá zakázka projde předtím, než je přijata, etickým posouzením. „Jde nám o to, abychom nijak nenapomáhali například korupci nebo ničení životního prostředí,“ říká Lukáš Prnka. „Ještě před několika lety jsme byli mezi ostatními firmami lehce za exoty, dnes je už takových, jako jsme my, daleko víc. Mainstreamem se ale náš model fungování asi nikdy nestane. Většina podnikatelů bude vždycky doufat, že na svém podnikání zbohatne, nikoli v to, že část jejich zisku trvale poteče do řešení společenských problémů.“

Co ze společenských problémů se právníkům z Frank Bold zrovna daří řešit? „V Ostravě jsme právě vyhráli přelomový spor o strategii v boji proti znečištění ovzduší. Pracovali jsme na něm tři roky spolu s organizací Čisté nebe a řadou dalších Ostraváků a k Vánocům nám soud nadělil nejlepší možný výsledek – slabá a nefunkční strategie se ruší, ministerstvo musí vypracovat novou, efektivnější strategii, lépe postavenou na tvrdých datech,“ říká Petra Giňová, která na případu pracuje. Petra doufá, že ostravský případ bude sloužit jako vodítko při rozhodování i v dalších případech podobného typu, které zatím na verdikt čekají.

Zdaleka ne všechny případy, které Frank Bold řeší, však mají tak široký dopad jako ten ostravský. Velkou část jeho agendy tvoří i daleko obyčejnější úkoly, teď například vlna GDPR: nařízení, které řadu firem přimělo zamyslet se nad tím, jak zpracovávají osobní údaje. „Částečně si vybíráme, do jakých témat se pustíme, částečně k nám přijdou sama, protože naši klienti se s nimi prostě musí popasovat. Tak je to i s ochranou osobních údajů, společenskými smlouvami firem nebo třeba s licenčními podmínkami na software,“ vyjmenovává Natálie Pecháčková svou běžnou agendu: „Jsou to věci, které firmy často odkládají, a přitom nám to zabere pár hodin.“

Jestli máte na stole už delší dobu úkol, který byste nejraději delegovali, udělejte to. Právníci z Frank Bold se s ním rádi vypořádají.


„Frank Bold pro mě představuje organizaci, která má za sebou hodně záslužné a náročné práce, přitom neusíná na vavřínech a nebojí se vizionářsky reagovat na změny, které přináší doba. Je fajn se na tom podílet.“

Kristýna studovala Východoevropská studia na pražské FSV UK, část studií strávila v Londýně a v Minsku. Pracovala dva roky na Ministerstvu životního prostředí a dva roky v průmyslové výrobě; na jaře 2016 zakotvila v brněnské kanceláři Frank Bold, kde má na starost obsah webových stránek a Frankovy články zveřejňované v médiích.

Zpět na všechny příběhy