Co upekla Pekárna Na plechu

Trpí duševním onemocněním, ale po jejich koláčích byste se utloukli. Výrobky pečou jen z originálních surovin a směsi nebo polotovary pro ně nepřichází v úvahu. Rozváží pouze po okolí v rámci Královéhradeckého kraje, ale mimo své regionální úspěchy si v Pekárně Na plechu teď připsali ještě jeden větší: stali se vítězi již 4. běhu akceleračního programu Impact First.

Jak to všechno začalo…

Tréninková pekárna Láry Fáry a s ní i projekt Pekárny Na plechu funguje pod organizací PFERDA z.ú. od roku 2010 a dodává své pečivo do stejnojmenné sítě kaváren. Je to sociálně-terapeutická dílna, do které chodí klienti s těžším mentálním a kombinovaným postižením. “Protože pečivo v kavárnách slaví velký úspěch, založili jsme ještě jednu pekárnu – tenokrát ale ve formě sociální podniku, který bude dodávat zboží i dalším odběratelům. Zaměstnáme díky tomu další osoby s postižením, kteří mají problém najít uplatnění na volném trhu práce,” uvádí Mgr. Iva Laštovicová, fundraiser a koordinátor sociálních podniků PFERDA z.ú.

“Od začátku fungování Tréninkových kaváren Láry Fáry (Rychnov nad Kněžnou 2005, Náchod 2011) nám v podnikání chyběl dobrý dodavatel pečiva a dortů. Byly nám nabízeny mražené dorty nebo polotovary, ale touto cestou jsme nechtěli jít. Takže nám nezbylo nic jiného, než si začít péct sami,” s úsměvem dodává Iva a přiznává také, že od toho byl jen malý krůček dodávat dalším odběratelům.

Úspěchy i neúspěchy

Za první úspěchy byly vždy považovány opakované objednávky a to, že s pekárnou odběratelé zůstali delší dobu, někteří od začátku fungování sociálního podniku (podzim 2014). Byla zde ovšem i řada neúspěchů. Hlavní problém tkvěl v nedostatku kvalitních zaměstnanců, kteří by tvořili zázemí, tzn. nedostatek zaměstnanců bez postižení. “Dlouho se nám nedařilo najít kvalitní vedoucí a personálně pekárnu stabilizovat. Dalším velkým problémem bylo a je nastavení cen a cenotvorba, nedostatečný marketing… atd,” přiznává Iva.

Impact First jako na zavolanou!

Stabilizovat se bylo v určitém momentě skutečnou nutností. Na program Impact First, který by situaci mohl zlepšit, upozornila zaměstnance PFERDy porota Ceny Floccus Nadace České spořitelny, v rámci níž se dostal PFERDA do finále. “Pokud bychom něco zásadního s pekárnou neudělali, museli bychom ji ke konci roku vzhledem k velkým finančním ztrátám zavřít,” svěřuje se Iva a dodává: “Impact First nám velmi pomohl. Hlavně nám přinesl úplně nový pohled na věc. Neustále nám bylo zdůrazňováno, že musíme myslet obchodně a ne sociálně. Báli jsme některých kroků (zdražit, zpoplatnit dopravu, výrazně zkrátit katalog atd.), ale nakonec jsme zjistili, že naše obavy byly zbytečné a že má náš mentor Jindra Fialka pravdu,” směje se Iva.

Jako největší pozitiva programu Iva uvádí workshopy, které byly hodně konkrétní a mohli z nich těžit i dál. Velice si sedli právě s mentorem Jindřichem Fialkou a líbil se jim jeho přístup. Časová náročnost programu jim někdy dávala zabrat, ale nakonec se vše podařilo naplánovat a sladit. Pokud by program umožňoval pokračovat v práci, rádi by využívali podporu dál.

Velká změna k lepšímu

Pekárně Na plechu se v současné době daří dobře, ale vždy je co zlepšovat. “Získali jsme z řad vlastních pracovníků novou vedoucí, která u nás pracuje delší dobu a víme o ní, že je velmi schopná a projekt dobře zná. Musíme ale ještě hodně věcí zlepšit, primárně marketing, komunikaci s odběrateli, dodavatele surovin a organizaci práce. Právě teď se věnujemerozšíření pracovních prostor v pekárně. Chceme taky zkusit rozjet catering ve formě coffee breaků – pár jich máme za sebou a měly úspěch. To všechno by znamenalo, že bychom mohli také zaměstnat více osob s postižením. A díky Impact First věříme, že to dokážeme,” spokojeně dodává Iva.

Více o programu Impact First zjistíte také zde. Dopad máme na prvním místě!

Zpět na všechny příběhy