Farmáři a obyvatelé spojte se! Aneb jak na udržitelné hospodaření v praxi.

Projekt Živý region vznikl za účelem vytvořit prostor pro spolupráci mezi místními obyvateli, podniky a veřejnými institucemi. Cílem bylo zkrátit dodavatelské řetězce, podpořit lokální produkci, a tím zajistit pozitivní změny v regionu. A to tak, aby byl připraven na postupný přechod k ekologickému a následně regenerativnímu zemědělství. Pilotní běh na Tišnovsku po dvou letech trvání skončil, na Podbrněnsku poběží do dubna 2024.

„Pokud chceme, aby se naše budoucí generace měly alespoň tak dobře jako my, ne-li lépe, a mohli žít ve zdravém a podporujícím prostředí, je potřeba změnit způsob života, který jako společnost vedeme. Udržitelné hospodaření s místními zdroji je základ. To, co z našeho prostředí získáváme, bychom do něj měli i vrátit, a to udržitelným způsobem.“ Říká jedna z programových manažerek Živého regionu Katarína Šlepkovská k tomu, proč je téma Živého regionu tak důležité.

PROJEKT UTVOŘIL NOVOU KOMUNITU

Během 2 let trvání Živého regionu se zapojily další organizace i spousta expertů a zemědělců. K Impact Hubu a Hnutí DUHA se postupně přidala organizace SoFarm. Ta podporuje farmáře, kteří vytvářejí pracovní místa pro lidi s různou formou omezení. Katarína dodáva: „Radili jsme se s více než 15 experty na potravinové ekosystémy, mezi nimiž byl například i holandský Local2Local. To je krátký potravinový dodavatelský řetězec, jehož cílem je propojit město s lokálními potravinami. Z lokálních tišnovských aktérů to byla MAS Brána Vysočiny, město Tišnov a spolek Hojnost. Zmapovali jsme dohromady cca 40 místních zemědělců a producentů. Zapojili 5 škol, 10 mentorů a diskutovali s více než 30 lokálními aktéry z různých oblastí – aktivní občané, podnikatelé, farmáři, neziskovky, městští zastupitelé. Dokonce jsme dostali i záštitu od Jihomoravského kraje.“ Díky projektu se tak vytvořila a propojila komunita lidí, kteří dříve na zlepšení regionu pracovali jednotlivě.

V průběhu Živého regionu aktéři naráželi především na legislativu a fakt, že přišli s něčím novým. Přestože koncept byl předem daný, objevila se spousta věcí, které překvapily. Jednou z nich bylo zjištění toho, kolik aktivních iniciativ a lidí si uvědomuje, že v produkci potravin, zemědělství a konečné spotřebě je nutné udělat zásadní změnu. „Mě osobně udivilo, jak chybí síťování a jednotliví aktéři, kteří už něčím přispívají, o sobě vlastně nevědí. Lidé s rozhodovací pravomocí nejsou koordinovaní a často netuší, ze které strany to celé uchopit. Ještě stále chybí komplexnější pohled, to znamená propojení enviromentální, sociální, ale i ekonomické oblasti. Dělat to dál jako doposud není cesta, ale přestěhovat se do jurty a být 100% soběstačný na pořadu dne také není.“ říká Katarína.

NAVIGACE K ÚSPĚCHU: JAK OŽIVIT SVŮJ REGION

Kataríny jsme se také zeptali, co by poradila všem, kteří se snaží stejnou problematiku řešit: „Toto je velmi komplexní otázka. Na podobné projekty je potřeba čas, za 2 roky si vybudujete vztahy, zmapujete území, shromažďujte data a navrhnete další strategické kroky. Podporujete povědomí v tématu, podporujete lidi a jejich podnikání, na velké změny v každodenním životě je to však stále krátká doba. Jednu věc bych však vypíchla – oživit region z pohledu „bottom-up“ jde jen do nějaké míry. V určitém momentě se to musí setkat s přístupem „top-down“. Proto hned od začátku vytipujte lidi, kteří chtějí rozvíjet takový koncept a mají určitou rozhodovací pravomoc posouvat věci dopředu, aby krásné myšlenky a strategie nezůstaly jen na papíře. Spojujte neziskový a byznysový sektor, státní a akademickou sféru a vytvářejte prostor pro diskusi, brainstorming a zrod zajímavých myšlenek.“

5 TÝDENNÍ PROGRAM

Vyústěním snah Živého regionu byl pětitýdenní program Challenge Lab, kde 5 týmů hledalo nejefektivnější cestu pro nastavení krátkých dodavatelských řetězců a zprostředkování potravin od lokálních producentů místním obyvatelům. Výsledným výstupem je řešení, které je aplikovatelné v kterékoliv obci či městě v České republice.

STUDENSTKÝ LOKÁLNÍ OBĚD

Do projektu se začlenily i místní žákovské parlamenty. Zástupci vyrazili na návštěvu místní farmy Nelepeč, kde viděli, jak se konkrétní druhy potravin připravují. Zároveň se dozvěděli, jaká je cesta od suroviny až po finální produkt a měli možnost nahlédnout do samotného života místní bio farmy. Následně si vyrobené potraviny odvezli a pustili se v tišnovské sdílené kuchyni Kuchty.cz do přípravy kompletně lokálního jídla s přispěním dalších potravin z bezobalové prodejny Tišnovská spižírna. Výsledkem byl čistě lokální oběd.

Živý region představuje inspirativní příklad toho, jak může spolupráce a aktivní účast občanů přispět k tvorbě lepšího a udržitelnějšího prostředí pro budoucí generace. Tento projekt se stává vzorem pro další regiony, které chtějí dosáhnout ekonomické prosperity a zachovat přírodní krásy svého okolí.

Zajímá vás, jaké další skvělé nápady se rozvíjí za podpory našich akceleračních a jiných programů? Sledujte FacebookLinkedIn nebo Instagram Impact Hub Innovation a budete mít přehled. 

Zpět na všechny příběhy