Jak se rodí spolupráce v Tieto Nerds

Jak se rodí spolupráce v Tieto Nerds

SentiSquere a Datlowe – dva projekty, které prošly třetím ročníkem akcelerátoru Tieto Nerds. Mají za sebou čtvrt rok plný workshopů, dřiny a práce na zdokonalování svých produktů. Oba týmy se zabývají analýzou textu a mohla by mezi nimi panovat rivalita. Ale je tomu přesně naopak. Začínají rozvíjet spolupráci nejen se společností Tieto, ale také mezi sebou.

„Jsme na začátku nebo na konci? Obojí je správně. Jsme sice na konci tohoto ročníku programu Tieto Nerds, ale také na začátku dlouhodobější spolupráce SentiSquare a Datlowe se společností Tieto. Aby bylo vše ještě zajímavější obě společnosti se věnují stejné problematice a používají podobné technologie. Kdo by čekal nedůvěru vůči konkurentovi, mýlil by se. Oba zakladatelé a jejich společnosti budou spolupracovat. A v našem prostředí, se to neděje poprvé, Impact Hub si tímto často někoho získá, “ hodnotí koordinátor programu Jan Dittrich.

Letošní běh se zaměřil především na oblasti automatizace a produktivity, strojového učení a umělé inteligence. Prostor měla dostat jakákoli efektivní řešení využívající nejmodernější technologie a postupy. Oba projekty, které se zabývají analýzou jazyka a automatizují a zefektivňují práci ve velkých společnostech, vstupní požadavky splnily.

Oba projekty také byly dostatečně vyspělé, aby se mohly stát zajímavými partnery pro Tieto, které pro ně bylo velkým lákadlem z hlediska navázání spolupráce. „Tieto je velký softwarový integrátor. Máme spoustu řešení, která jsou unikátní, jazykově nezávislá a mohou být pro ně a jejich zákazníky zajímavá. S těmito velkými společnostmi bývá složité navázat spolupráci, akcelerátor se ale ukázal být ideální cestou,“ říká manažer společnosti SentiSquere Jan Tichý.

S jakými produkty se projekty do programu přihlásily? Společnost SentiSquere rozvíjí analýzu textu metodou NLP – Natural Language Processing. „Dokážeme zpracovat libovolný počet textů dostupných v digitální podobě pomocí nejmodernějšího nezávislého jazykového robota. Díky tomu nepotřebujeme od klienta žádná klíčová slova, naopak jsou to právě ony, která jsou výsledkem naší analýzy a která pomohou klientovi v jeho práci,” vysvětluje Tichý. Jednoduchým příkladem pro uplatnění jejich produktu je využití technologie v bankách či jiných institucích, kam chodí dotazy zákazníků. Ty může robot analyzovat, vyhodnocovat a rovnou i zpracovávat a usnadňovat tak lidem práci.

Ostravská společnost Datlowe se do programu přihlásila s projektem Technologické orchestrace. „Naším cílem je automatizace opakující se lidské práce administrativního charakteru ve vnitropodnikových procesech, její zefektivnění a zkvalitnění. Pomocí Robotic Process Automation technologií dokážeme našim klientům jejich procesy, které jsou jasně dány pravidly a probíhají v digitální prostředí zcela automatizovat. To umožní zaměstnancům soustředit a specializovat se na komplexní úkoly s vyšší přidanou hodnotou,” říká provozní ředitel Datlowe Lukáš Řeha.

Datlowe začínali s technologií RPA – Robotic Process Automatization, která automatizuje rutinní, stereotypní lidské procesy a dává zaměstnancům větší prostor ke kreativní práci s přidanou hodnotou. „V současné době naše služby rozšiřujeme o robotickou orchestraci, která vnitropodnikové procesy funkčně rozděluje mezi roboty a zaměstnance. Roboti odbaví manuální, rutinní práci, naopak telefonáty a záležitosti závislé na lidském kontaktu připadnou jednotlivým osobám ve firmě a platforma pro robotickou orchestraci takovéto rozdělení pracovních úkolů monitoruje a dokáže efektivně koordinovat navazující pracovní aktivity mezi robotickými a lidskými zaměstnanci,“ doplňuje Jakub Vaňhara z Datlowe.

Kromě spolupráce s Tietem si projekty od akcelerace slibovaly také zdokonalení svého produktu v pre-sales aktivitách, identifikaci zákazníka, prezentaci a v nastavení webu nebo třeba obchodních postupech. .„Posledních pár let jsme se více zaměřovali na technické provedení našeho řešení a nevěnovali jsme mnoho úsilí identifikaci reálných potřeb našeho cílového segmentu. Naprosto zásadní myšlenka je pro mě storytelling v prostředí nabízení našich služeb a prodeje. Společně s nutností identifikovat u klienta konkrétní situace, jejichž řešení za pomocí našich technologií se stane pro zákazníka strategickým nástrojem k naplnění cílů vlastní organizace,“ vyzdvihuje Lukáš Řeha jednu z myšlenek, která ovlivní další směřování vývoje projektu.

Oběma společnostem držíme palce do dalšího vývoje a věříme, že o nich ještě uslyšíme. Podobně jakoo NeuronSoundware či ThreatMark, které rovněž prošly akcelerátorem Tieto Nerds a v letošním roce je časopis Forbes zařadil mezi TOP 10 Forbes Startupů roku. Budete další?

Zpět na všechny příběhy