Experti si u kulatého stolu v Impact Hub Ostrava posvítili na Big data

Zástupci Moravskoslezského kraje, měst a firem diskutovali v pátek 1. června o možnostech sběru, ukládání a nakládání s velkými soubory dat. Kulatý stůl na téma Big data proběhl v Impact Hub Ostrava. Experti řešili nejen ochotu firem sdílet data na krajské úrovni, ale třeba i jejich využití pro zefektivnění dopravy nebo v oblasti životního prostředí. Kulatý stůl se uskutečnil jako součást inovačního programu Chytrá myšlenka.

„Není dnes efektivní investovat do serverových řešení, ale spíše využívat ta cloudová a propojovat datové sety a data z různých zdrojů. Díky městům, jako je například Bohumín, který je v práci s open daty v porovnání s jinými o krok napřed, dnes také víme, o jaká data je zájem, jaká data jsou potřebná a naopak,“ shrnul výsledky jednání Pavel Klučka, koordinátor projektu za Impact Hub. Dodal, že „pozitivní je také velká vstřícnost firem sdílet dobrou praxi z jiných měst a regionů.“

Jedním z míst, kde by se v budoucnu měla data scházet je Moravskoslezské datové centrum, které funguje od března tohoto roku jako příspěvková organizace Moravskoslezského kraje. Právě kraj chce chytrá řešení zavádět návazně na vlastní koncept smart regionu, nazvaný Chytřejší kraj.

Program Chytrá myšlenka, v jehož rámci se kulatý stůl uskutečnil, podporuje inovace a chytré, společensky přínosné projekty uskutečnitelné v Moravskoslezský kraji. Skládá se z akceleračního programu, série kulatých stolů, hackathonů a dalších tematických aktivit a výstupů. Program realizuje spolek Hub for Change a je financován z dotace Moravskoslezského kraje. Podrobnosti o programu najdete na www.chytramyslenka.cz.

Zpět na všechny příběhy