Covid vs. neziskovky: „Buďte otevření a správně si rozdělte úkoly”

Pracujete v neziskovce? Zajímá vás, jak situaci kolem koronaviru zvládly jiné organizace? Přemýšlíte nad tím, co vylepšit a jak se rychle posunout vpřed? Právě pro vás jsme připravili panelovou diskuzi s názvem Covid vs. neziskovky: cenné lekce v praxi. Záznam z ní najdete zde.

Co všechno se může v krizové době pokazit a jak tomu předcházet? Na začátek diskuze přichází slova povzbuzení od Jany Najbrtové, která vede neziskovou organizaci Seniorem s Radostí. „Zjistili jsme, že cokoliv se pokazí, je pro nás ohromná příležitost. To, že jsme museli překopat naši činnost, nás nakonec nasměrovalo správným směrem, navíc ohromnou rychlostí.”

Diskutující se nicméně shodují, že velkou nepříjemností pro neziskovky je nepochybně úbytek příjmů. „V této chvíli už je možné trochu předpovídat vývoj. Můžete si vytvořit různé finanční scénáře – optimistický, neutrální a pesimistický,” radí Taťána Plecháčková, ředitelka Nadace rozvoje občanské společnosti, a zdůrazňuje, že je zásadní řídit a průběžně sledovat cashflow.

Co diskutující považují za klíčové pro úspěšné zvládnutí krize? „Zaměstnanci musí být flexibilní, nesmí dojít k situaci, že přestanou dělat svou práci,” myslí si Taťána Plecháčková. Ta dál zdůrazňuje, že je pro ni v rámci krizového řízení důležitá sehraná firma a sehraný tým. Zkrátka aby členové týmu věděli, co a proč dělají. „Často vidím v nezisku, že se všichni snaží dělat všechno, ale nic z toho nedělají na sto procent,” upozorňuje, jak je důležité jasně si rozdělit úkoly.

Flexibilitu vidí jako zásadní vlastnost také panelista Jakub Mareš, který je projektovým manažerem Nadace České spořitelny. Podle něj v krizi nejvíce škodí, pokud nejste dostatečně přizpůsobiví a nezareagujete na situaci včas, stejně tak když nevyužijete nabízené příležitosti.

Mluví také o svých zkušenostech z pozice donora. „Důležitý faktor úspěchu v době krize je sdílení hodnot mezi partnery. Nám jako donorům se mnohem lépe pracovalo s lidmi, kteří věří, že je lepší spolupracovat, sdílet know-how, kteří se chtějí učit a působit třeba i na politický systém.”

Jaká nová opatření zavedli panelisté v nových podmínkách? „Museli jsme naučit naše příjemce víc využívat online prostor, kam jsme přesunuli všechny kurzy a školení. Ze dne na den jsme se učili řešit věci digitálně. Krize nám pomohla změnit styl naší práce,” komentuje změnu Táňa Plecháčková. Na nutnosti přesunout se do online prostředí, díky kterému je práce rychlejší, se shodují všichni panelisté.

Na co dalšího je dobré myslet v nejisté době? „Je potřeba si vzít to nejlepší ze světa byznysu a do toho samozřejmě přidat nějakou prospěšnost, dobro, ale váš projekt musí být udržitelný,” říká Jana Najbrtová. S tím souhlasí i konzultantka a mentorka Kamila Brandejsová,  podle ní by se měly neziskové organizace chovat jako zisková firma. Myslí si také, že lidé z komerčního sektoru dokážou často těm z nezisku pomoct a ukázat nové cesty.

„Doporučila bych zamyslet se, co je vlastně klíčové a udržitelné a čemu má smysl se věnovat. Co mohu jako subjekt přímo ovlivnit. A také co je dobré opustit,” doplňuje Táňa Plecháčková.

Jakým způsobem může neziskovce v této době pomoct akcelerační nebo vzdělávací program? Kamila Brandejsová si myslí, že akcelerační program může pomoci neziskovce zastavit se a podívat se s odstupem na to, co dělá, třeba i z ekonomického hlediska a z pohledu chování trhu. „Často se setkávám s tím, že neziskovka si vůbec neřekne za svůj produkt ty správné peníze. Přitom jsou to většinou velmi kvalitní výrobky a není důvod, proč by za ně klient nezaplatil řádnou cenu.” Dodává, že akcelerační program dokáže účastníkům ukázat správnou cestu a přinést vhodné příležitosti. Stejně tak je naučí dovednostem, které jim scházejí.

Podle jakých ukazatelů se řídit při vymýšlení nových projektů, produktů a služeb v době krize?
Proč je nerozhodný manažer k ničemu?
Jak na rozdělování zdrojů v krizové situaci?

Odpovědi na tyto a další zajímavé otázky a také cenné příklady z praxe najdete v záznamu z diskuze na našem Youtube.


Akcelerační program Impact First je určený společensky prospěšným podnikům a spolkům, sociálním projektům a neziskovým organizacím z celé České republiky. Těm akcelerace poskytuje odbornou a finanční podporu prostřednictvím mentoringu, expertních konzultací, workshopů a networkingu. 

V této chvíli hledáme projekty pro 11. běh programu. Více informací a přihlášku najdete zde. Čas na rozmyšlenou máte do 4. října. Porota následně vybere deset nejlepších projektů, které postoupí do čtyřměsíční akcelerace. Na všechny zúčastněné se těšíme!

Zpět na všechny příběhy