Čtyři sociální inovátoři vyhrávají 200 000 eur v soutěži European Social Innovation Competition

Vítězné organizace z Německa, Turecka a Španělska, které představily projekty zabývající se integrací a přijímáním uprchlíků a migrantů v Evropě, se rozdělí o cenu v oblasti „integrovaná budoucnost“ ve výši 150 000 eur – a semifinalista soutěže z roku 2015 získává dalších 50 000 eur jako cenu za zvláštní přínos v boji proti plýtvání potravinami

Projekty CUCULA, The Machine to be Another a Virtuous Triangle vítězí v Evropské soutěži o nejlepší sociální inovaci – European Social Innovation Competition – za rok 2016. Každý z těchto projektů, vybraných z více než 1 000 přihlášek z 36 zemí, získal odměnu ve výši 50 000 eur, jež byla předána 27. října letošního roku na slavnostním ceremoniálu v Bruselu.

Tématem letošní soutěže byla „integrovaná budoucnost“ a předkládané návrhy se měly zabývat přijímáním a integrací uprchlíků a migrantů v Evropě s cílem usnadnit jejich začleňování do sociálního, ekonomického, kulturního a politického života hostitelské země.

Vítězný projekt CUCULA z Německa funguje jako praktická dílna a zároveň vzdělávací program vytvořený v Berlíně pro uprchlíky a migranty a ve spolupráci s nimi. Tento spolek navrhuje, vyrábí a prodává výrobky založené na konceptu italského návrháře Enza Mariho a zároveň svým členům zajišťuje odbornou kvalifikaci se zaměřením na výrobu nábytku. Nabízí také vzdělávací program, jehož součástí jsou hodiny německého jazyka, právní poradenství či pomoc při vytváření životopisů, při podávání žádostí o zaměstnání a při seznamování se s každodenním životem v Německu.

Španělský projekt The Machine to be Another se zabývá kulturní rozmanitostí a sdílením zkušeností s virtuální realitou s cílem vytvářet, napodobovat a sdílet prožitky uprchlíka, tak aby je lidé mohli zažít na vlastní kůži. Využívá předem nahraná audiovyprávění k vytvoření příběhů a tato setkání následně zprostředkovává prostřednictvím technologií 360stupňové virtuální reality. Projekt má za cíl vytvořit stanoviště archivovaných příběhů uprchlíků a migrantů z Evropy i z celého světa ve školách, knihovnách, muzeích a dalších kulturních institucích.

V rámci projektu Virtuous Triangle z Turecka jsou k dítěti školního věku ze Sýrie přiřazeni jeden místní žák a jeden vysokoškolský student, tzv. mentor, za účelem doučování, vedení a výuky jazyka. Projekt přispívá k potírání segregace v Turecku a zvyšuje pravděpodobnost, že se děti uprchlíků naučí turecky, budou navštěvovat školu a nakonec si najdou práci nebo si otevřou cestu k dalším příležitostem. Projekt chce prohloubit spolupráci se soukromými společnostmi, státní správou, školami a dalšími sociálními inovátory a již od raného věku podporovat společenskou soudržnost a solidaritu.

Inge Missmahlová, členka poroty soutěže „integrovaná budoucnost“ 2016 a ředitelka organizace Ipso Cultural Context, o soutěži a jejích vítězích prohlásila: „Bylo pro mne velkou ctí, že jsem mohla být členkou poroty Evropské soutěže o nejlepší sociální inovaci za rok 2016. Všichni semifinalisté a finalisté prokázali úžasný potenciál změnit životy uprchlíků a migrantů, kteří nalezli v Evropě útočiště, takže vybrat tři vítěze nebylo vůbec jednoduché.

Mé uznání patří všem projektům ve všech fázích soutěže, od mentorování v akademii přes vytvoření podrobného podnikatelského záměru a strategie až k rozvoji nápadů. Gratuluji vítězům k jejich úspěchu a velmi se těším, až se výsledky společného úsilí soutěže „integrovaná budoucnost“ projeví v realitě.

Vedle cen za téma „integrovaná budoucnost“ byla v Evropské soutěži o nejlepší sociální inovaci udělena také čtvrtá cena ve výši 50 000 eur za zvláštní přínos (Impact Prize) francouzskému sociálnímu podniku Love Your Waste, který si dal za úkol omezit plýtvání potravinami a prokázal, že od účasti v soutěži v roce 2015 „nové cesty růstu“ má jeho činnost výrazné a měřitelné výsledky.

Projekt Love Your Waste spolupracuje s jídelnami ve firmách, školách a nemocnicích, od kterých odebírá biologický odpad, jenž se následně zpracovává na obnovitelnou energii. Od dubna 2015 takto recykloval přes 137 tun potravinového odpadu a uspořádal též rozsáhlé vzdělávací programy, které mají zlepšit porozumění problematice odpadu a omezit jeho vytváření. Porota ocenila dvojnásobný význam tohoto projektu – environmentální a sociální – i zdravý podnikatelský záměr této organizace.


Evropská soutěž o nejlepší sociální inovaci, která vznikla v roce 2012 na počest portugalského politika a sociálního inovátora Dioga Vasconcelose, přináší každoročně nové téma a zaměřuje se na řešení různých evropských problémů.

Každý ze tří vítězů za rok 2016 a vítěz ceny za zvláštní přínos za rok 2015 obdrželi 27. října 2016 na slavnostním ceremoniálu v Bruselu finanční odměnu 50 000 eur.

Další informace o soutěži najdete zde: bit.ly/2016diogochallenge

Sledujte nás na Twitteru: @EUSocialInnov #diogochallenge

Zpět na všechny příběhy