Dávat práci a dělat z veřejného prostoru lepší místo

Petr Steklý není jen koordinátorem jednoho podniku. Je zakladatelem Prostoru Plus, který vede komunitní projekty stejně jako třeba lesní školky. Vrací do hry dlouhodobě nezaměstnané nebo takřka nezaměstnatelné osoby a ze svého okolí vytváří lepší místo pro život. Absolvoval akcelerační program Impact First a za poslední léta několikrát znásobil pozitivní dopad svého podnikání na společnost.

Jak souvisí lesní školky se SocialTrade? Spojuje je mateřská společnost, která působí v okrese Kolín. Začali jsme se sociálními službami a vzděláváním na školách. Pak jsme se začali zajímat o Romy a o jejich místní ghetto, které bylo ve velkém nepořádku. Často tam jezdila policie a město na to doplácelo. K sociální práci jsme tak přidali i komunitní péči a zavedli jsme například průběžné kontroly úklidu, popisuje ředitel Prostoru Plus. Určily se osoby, které měly dozor v daných lokalitách na starost a postupně se z nich rekrutovali domovníci placení Úřadem práce. Takto se před čtyřmi lety začala líhnout myšlenka sociální firmy SocialTrade. Prostor Plus mezitím paralelně zajistil otevření tří nízkoprahových zařízení, dvou lesních školek a zařídit psychologické podpory pro mládež na školách. K našim rozvojovým aktivitám navíc patří Lepší místo a spravování nadace pro automobilku TPCA, kteří vyrábí Toyotu nebo Peugot,“ doplňuje Petr.

 

Moderní dispečink

Ve videu o SocialTrade zvedá Petr ze země nedopalek a říká, že takto to všechno začalo. Než byl Social Trade tím, čím je teď, brali jsme lidi z Úřadu práce a nonstop uklízeli, nejčastěji právě vajgly a nepořádek u silnic, vzpomíná. Shodou okolností letos Petr inicioval právě kampaň Vajgl, která propojila SocialTrade s aplikací Lepší místo. Jak to funguje? Vezmete telefon, vyfotíte znečištěné místo, pomocí aplikace Lepší místo jej nahlásíte a pracovníci SocialTrade dají věci do pořádku.

Přidanou hodnotou pro samotného občana je fakt, že existuje garantovaný čas úklidu a zvelebené místo vám pracovníci ihned poté nafotí. Říkám tomu efektivní a moderní dispečink. Systém Lepšího místa je totiž maximálně transparentní – zaznamenává čas, komunikuje s občanem a každý dostane vyrozumění o výsledku úklidu, zmiňuje Petr. Do aktivit Lepšího místa časem přizval také zastupitele města, aby měli příležitost zajišťovat pro občany čisto. Zapojili se.

 

Sociální konkurenceschopnost

SocialTrade je aktuálně malá firma o 8 lidech. Přes léto spolupracuje až s 40 pracovníky, ale v zimě počty klesají. Jak se uživí? Petr se soustředí na nabídku firmám. Do 24 hodin dokážeme uklidit kdeco, třeba i stavební pozemek, skladiště nebo dvory, naznačuje Petr možnosti uplatnění. Zdálo by se, že jsou nechtěnou konkurencí technických služeb, ale Petr nesouhlasí: Každá zakázka či podnět od občana vlastně zvyšuje jistotu práce. Technické služby navíc zaměstnávají podobné osoby jako my, tj. přistěhovalce, Romy, osoby v exekuci, popř. agenturní dělníky. A s touto cílovkou přichází i ohromné papírování, ať už kvůli Úřadu práce, sociálce nebo insolvencím. Takže když bereme byrokracii na sebe a zařídíme potřebný úklid, snižujeme jim náklady a ulehčujeme jim práci, argumentuje jednoznačně.

Jako bonus přidávají komunikační nástroj město vs. občan, tedy Lepší místo, a zároveň jim dotváří marketing, protože se stávají společensky odpovědnými. Proč tyto služby nezajišťuje samo město? V Kolíně se o to v minulosti pokusili, nicméně organizační a finanční zátěž byla značná a daňoví poplatníci se bouřili. Kolín proto nechal vše potřebné na SocialTrade s tím, že jim platí pouze koordinaci programu. Došlo k win-win řešení s prokazatelnými výsledky.

 

Pracovníci, co nechtějí pracovat

SocialTrade najímá ty, kteří jsou na podpoře dva roky a více a jejichž pracovní návyky jsou na nule. Častokrát jsou ve špatné fyzické kondici, nejsou zvyklí hýbat se a spoléhají na to, že jim práci nikdo nedá. Zařídíme jim zaměstnání minimálně na půl roku a na úřad je pak vracíme v mnohem lepším stavu. A některé z nich si, pokud máme zakázky, necháváme. Z metače sice šikovného řemeslníka, hned tak neuděláme, ale snažíme se je rozvíjet, vysvětluje Petr.

Aby se u pracovníků po návratu neprojevilo vyhoření, snaží se Petr spolu s kolínským starostou propagovat systém společensky odpovědných zakázek: Podobný koncept skvěle zafungoval třeba v Anglii. Velkou část Londýna si při Olympijských hrách opravili odpadlíci, kteří vybudovali novou čvrť z vlastního ghetta. Město je naučilo pracovat, začali se starat se o to, co vytvořili, a investice do dané lokality se vrátily, přibližuje svou vizi Petr. Ale jak motivovat ty, kteří nikdy nepracovali? Pokud se členové SocialTrade vrátí na Úřad práce předčasně, můžou přijít o část své podpory, což je pro ně zásadní. Zároveň jim Prostor Plus nabízí průběžně rozvojové a exekuční poradenství.

 

Lepší místo

Úvodní text pro aplikaci Lepší místo říká: Cestou do práce, na pivo nebo pro děti vidíte, co by se mělo změnit, jenže doma pak máte úplně jiné starosti? Vkládejte tipy okamžitě z mobilního telefonu.“ Nic vás to nestojí a prospějete svému okolí. Zní to až idylicky, že? Vzletné myšlenky se líbí každému, ale zasadit je do praxe a mít všechno ošetřeno, není snadné. Rádi bychom se rozšířili a dostali model SocialTrade i na další místa, ale chce to čas, vysvětluje Petr, který aktuálně jedná s Libercem, Jabloncem, Kladnem a Prahou 7.

Situaci komplikují např. hygienická opatření nebo nečinnost veřejnosti. Na kampaň Vajgl už lidé reagovali a své podněty posílali, cesta ke spolupráci s občany ale trvala bez aktivizační kampaně překvapivě dlouho. Všichni jsme do jisté míry líní. Někdo prostě nevěří, že poslat tip a udělat něco pro své okolí trvá opravdu jen 30 vteřin. A spousta lidí se nedívá nikam jinam než do telefonu. Někteří myslí na práci, spěchají nebo vypínají. A pak jsou tu věční kverulanti, kteří si myslí, že to děláme za draho nebo neefektivně. Často se objevuje i názor, že by si všichni měli uklízet své vajgly a odpadky sami, objasňuje Petr všechny stránky věci.

 

Dopad akceleračního procesu

Petr vidí užitek své účasti v Impact First hlavně ve dvou konkrétních bodech. Především měli dvě oddělené služby, SocialTrade a Lepší místo, a nevěděli, jak je propojit. Zároveň neustále uvažovali v úvazcích sociálních služeb, nikoli jako podnikatelé. Po Impact First začali více přemýšlet o zakázkách, kapacitě pracovních hodin a o hodnotě vykonané práce. Hodně pomohly také testy, které Petr nikdy neabsolvoval.

Moc jsme nezkoumali, jaká budou nejvhodnější řešení jakých poptávek a propálili jsme tak spoustu času. Teď už je to jasně dané – oběhneme 20 firem, jestli chtějí nebo nechtějí posekat trávník a až podle odezvy rozhodujeme o případné koupi nové sekačky. A toto ověřování nápadů a všech možností je klíčovou změnou v naší operativě, řada sociální podniků toto nedělá. Koupí bagr a teprve pak mu shání práci, hodnotí Petr přínos akceleračního vzdělávání. Kromě toho se naučil umění tzv. elevator pitch a ujasnil si další směřování firmy. Teď shání zakázky od firem, které by ocenily právě efektivní moderní dispečink. O více informací si pište na [email protected].

 

Článek vyšel také na stránkách ihned.cz.

Zpět na všechny příběhy