Dobrý lídr podle Miroslava Klempára nepotřebuje zvláštní nadání.

Dobrý lídr nepotřebuje zvláštní nadání, říká Klempár z Awen Amenca

Víte, co v romštině znamená Awen Amenca? Pojďte s námi. Ale kam? Směrem k rovným příležitostem pro romské děti a zdravé společnosti v Česku, hlásá stejnojmenná organizace.

“Jako malý jsem byl jediný Rom ve třídě, všichni mí kamarádi byli v tzv. zvláštních školách. Nevěděl jsem proč, asi jsem si myslel, že jsem chytřejší než oni, ale tím to nebylo,” začíná své vyprávění Miroslav Klempár, který je hlavní postavou úspěšné romské organizace Awen Amenca. Miroslav se v roce 2000 přestěhoval z Česka do Velké Británie, kde podnikal a současně studoval na univerzitě v Birminghamu, kde později pracoval jako poradce pro školský úřad. Po návratu do Česka se začal aktivně podílet na organizaci místních romských komunit. 

“Bohužel jsem zjistil, že ani po padesáti letech se situace ve školství příliš nezměnila,” říká a pokračuje ve vyprávění. “Chtěli jsme s tím něco dělat, ale ne jen hasit požár, spíše najít a řešit příčiny toho stavu. V roce 2013 jsme v rámci kampaně na desegregaci škol v Ostravě zorganizovali společně s romskými rodiči zápisy romských dětí do běžných základních škol,” popisuje Miroslav Klempár. Tehdy si Klempár s kolegy uvědomili potenciál informované skupiny rodičů, a začali spolu budovat komunity místních lídrů. Z té taky později vzešla Asociace Romských Rodičů. 

“Rodiče se cítí užiteční”

S odstupem času se ukázalo, že činnost organizace Awen Amenca vede k vyššímu počtu romských dětí v běžných školách. Za dobu existence organizace se jich do takových škol zapsalo téměř tisíc. Ukázalo se taky, že se jejich aktivní rodiče cítí díky své činnosti v komunitě víc užiteční a spolu s tím se uvnitř komunity proměňuje vnímání rolí žen a matek.

A zápisem do první třídy to nekončí. Awen Amenca dál sleduje, jak se dětem ve škole daří a rodiče podporuje v jejich snahách. Taky radí studentům, jak získat vysokoškolské stipendium. Díky jejich aktivitám už došlo k uzavření šesti tříd a jedné zvláštní školy pro romské děti v Ostravě-Porubě. Ty už jednoduše nebyly potřeba. A činnost organizace sahá i za hranice Česka, její členové například spolupracují na inkluzivním projektu Rady Evropy a Evropské Komise INSCHOOL.

“Myslíme si, že organizování komunit a jejich uschopňování je cesta z kruhu sociálního vyloučení.”

Jak Miroslav upozorňuje, jejich činnost ale nepřináší prospěch jen romským dětem, ale celé společnosti. “Naše aktivity jsou namířené na romské rodiče a děti. Ale tím, že jim pomáháme začleňovat se do běžných škol, tak pomáháme i ostatním dětem, aby žily vedle sebe ve vzájemné toleranci. Budujeme zdravou společnost.”

Největší úspěch? Lobbující matky

A co Miroslav považuje za největší úspěch organizace? “Vidět romské matky, jak lobbují ve sněmovně při schvalování novely školského zákona. V této komunitě to bylo do té doby něco nevídaného. Radost jsme měli taky z happeningu, který jsme zorganizovali na náměstí Svatopluka Čecha v Ostravě a přišly na něj dva tisíce lidí. Nejsou to ale moje úspěchy, jsou to úspěchy celé komunity,” dodává skromně Miroslav Klempár. 

A jak podle něj vypadá ideální lídr? “Na to, aby byl někdo dobrý lídr, nepotřebuje speciální nadání. Klidně to může být introvert, který umí najít společný příběh, společný cíl a ostatní ho následují. Ani já nesplňuji stoprocentně předpoklady ideálního lídra, ale mám na to lidi a společně nám to funguje,” zakončuje s úsměvem své vyprávění Miroslav Klempár. 


Miroslav Klempár je rozhodně zajímavý člověk. A myslí si to o něm také diváci, kteří sledovali Impact Hub MashUp věnovaný komunitám a zvolili ho za nejinspirativnějšího lídra. Pokud i vás toto téma zajímá, na celý záznam i diskuzi se můžete podívat tady.

A pokud už se budování komunit věnujete nebo nějakou komunitu přímo vedete, přihlaste se do dalšího ročníku akceleračního programu Impact First. Ten bude zaměřeny na jedince, kteří chtějí udržitelně podnikat ve prospěch místa, kde žijí.

Zpět na všechny příběhy