Evropská komise hledá originální nápady, které pomohou uprchlíkům a migrantům

Tři nejlepší nápady získají v rámci Evropské soutěže v oblasti sociálních inovací pro rok 2016, jejímž tématem je „integrovaná budoucnost“, odměnu ve výši 50 000 eur.

Evropská komise dnes v Amsterodamu oficiálně zahájila letošní ročník Evropské soutěže v oblasti sociálních inovací, který bude zaměřen na podporu přijímání a integrace uprchlíků a migrantů v Evropě. Soutěž vyhledává kreativní přístupy, které umožňují využít potenciál uprchlíků a migrantů a dovolují jim zapojit se do společenského, hospodářského, kulturního a politického života v jejich hostitelských zemích.

Evropská soutěž v oblasti sociálních inovací, která vznikla v roce 2012 na počest portugalského politika a sociálního inovátora Dioga Vasconcelose, přináší každoročně nové téma a zaměřuje se na řešení různých evropských problémů.

Na letošním slavnostním zahájení se podílelo město Amsterodam, jehož primátorka Marijke Shahsavari-Jansenová uvedla diskusi s vedoucími odborníky na sociální inovace z Amsterodamu a celého Nizozemska.

Marijke Shahsavari-Jansenová prohlásila: „Sociální inovace jsou hybnou silou změny, jak jsme měli možnost vidět na vlastní oči zde v Amsterodamu. Jsme rádi, že naše město může podpořit Evropskou soutěž v oblasti sociálních inovací pro rok 2016, a já se nemohu dočkat, až uvidím, jak budou v rámci soutěže inovace využity k řešení současných problémů a stanou se zdrojem růstu a integrace.“

Letošní soutěž se snaží navázat na významnou aktivitu místních subjektů v reakci na nedávný příjezd více než milionu uprchlíků a migrantů do Evropy a využít kreativity Evropanů k nalezení nových nápadů, jak podpořit integraci prostřednictvím přístupu, kdy podněty přicházejí zdola, od občanů.

Rozmanitost občanů pomáhala utvářet společné evropské hodnoty a identitu. Změny v populaci a migrace proto nepředstavují pouze problém, ale také příležitost k vytvoření nových inkluzivních komunit a urychlení růstu evropského hospodářství. Řada z uprchlíků a migrantů má potenciál stát se budoucími podnikateli a inovátory, ale bez patřičné podpory mohou přijít dovednosti nově příchozích vniveč a oni sami se mohou ocitnout na okraji společnosti.

Téma letošní soutěže – „integrovaná budoucnost“ – se zaměřuje na inovace ve výrobcích, technologiích, službách a modelech, které mohou usnadnit přijímání a integraci uprchlíků a migrantů a mohou se mimo jiné týkat:

  • vzdělávání a rozvoje dovedností,
  • zaměstnanosti a podnikání,
  • přístupu k vyhovujícímu bydlení a zdravotní péči,
  • bezpečnosti a lidských práv,
  • soudržnosti komunit a kulturní rozmanitosti.

Do soutěže se mohou přihlásit jednotlivci, skupiny a organizace z celé Evropské unie a ze zemí, které se účastní evropského programu Horizont 2020. Srdečně vítány jsou přihlášky, za nimiž stojí, či se na nich podílejí uprchlíci a migranti.

Díky evropské ceně se budou moci ty nejvíce inovativní nápady proměnit ve skutečné projekty a bude možné dosáhnout udržitelných výsledků. Třicet nejlepších soutěžících postoupí do semifinále a v červenci budou pozváni do Akademie sociálních inovací v Berlíně, aby své nápady dále rozvinuli.

Tři nejlepší řešení budou oceněna částkou 50 000 eur, kterou obdrží během slavnostního ceremoniálu, jenž se uskuteční v říjnu 2016 v Bruselu.

Soutěž vyhledává inspirativní nápady lidí z celé Evropy, bez ohledu na to, jak velký mají dopad. Přihlášky se přijímají do pátku 8. dubna 2016, 12:00 hodin (poledne) středoevropského času.

Další podrobnosti najdete zde.

S dotazy ohledně přihlášek se můžete obrátit na tuto adresu: [email protected].

Sledujte nás na Twitteru: @EUSocialInnov #diogochallenge.

Zpět na všechny příběhy