Inovace nemusí být nic exkluzivního

Leona Dolečková začala v IdeaSense pracovat jako jeden z prvních členů týmu. Ve své práci využívá metodiku Human Centered Design, kterou uplatňuje například na tvorbu byznys modelu architektonického studia nebo na designování služeb pro banku. Tuto metodiku také použila jako oporu pro mentorování během prvního běhu akceleračního programu 100 Day Challenge a zasvětila do ní i nás.

Vytvořit přidanou hodnotu

Jednotlivé projekty jsou koncipovány jako tzv. Inovační farmy© a Leona a její kolegové jsou zodpovědní za jejich průběh. Cílem je v tvůrčí spolupráci se zadavatelem vytvořit službu nebo produkt, který bude dobře reagovat na aktuální potřeby koncových uživatelů. Důležitá je jedinečnost, tedy určitá přidaná hodnota, kterou uživatel u jiných poskytovatelů nenajde. Spokojenost cílové skupiny se musí potkat se spokojeností zadavatele a stejně důležité je je, aby se služba nebo produkt tzv. uživily. Ať už mluvíme o komerčním, nekomerčním, nebo státním sektoru, výsledek Inovační farmy musí být udržitelný. První fází farem je inspirace, kdy se zkoumají potřeby cílového uživatele služby nebo produktu, současné trendy v daném oboru a situace na trhu. Následuje ideace, tedy tvorba nápadů, které mají za cíl reagovat na potřeby uživatele a příležitosti zjištěné v inspiraci. Z nápadů se tvoří prototypy a ty se následně testují s potenciálními zákazníky. Nedílnou součástí je také tvorba business case, popisuje Leona blíže celý proces.

Empatie jako klíč

Klíčovým prvkem pracovních postupů IdeaSense je empatie. Když pozoruji, jak lidé fungují v kontextu nejrůznějších služeb, musím se upozadit a jenom vnímat uživatelovu optiku, jeho důvody a jeho očekávání. Když dobře pochopím, co lidi ve skutečnosti potřebují, můžu dobře postavit i výsledný prototyp služby, vysvětluje Leona přesněji. Jak to může vypadat v praxi? Vezměme si webové stránky většiny úřadů jsou velmi složité. Vydáme se na ně kvůli konkrétním věcem, ale doklikat se k nim nebývá snadné. Jednoduchou inovací by bylo upozadit úřednický styl stránek a vytvořit vizuální rozcestník, který tě dostane za pár vteřin z hlavní stránky tam, kam potřebuješ, načrtává Leona jednu z možností. A inovace prý nemusí být jen o revolučních nápadech nebo radikálních změnách. Může se skrývat i v detailní změně jakéhokoli procesu uživatelé ji pak mohou využívat raději nebo lépe než dřív. Velmi často je ale potřeba překročit běžný rámec věcí, všední stereotypy a vydat se pro inspiraci i do oborů, které se zadáním zdánlivě nesouvisí, naznačuje Leona: Například inspiraci pro moderní lékařské operační sály jsme našli v odvětví Formule 1, konkrétně ve způsobu, jakým se servisují formule během závodu.

Spolupráce na 100 Day Challenge

IdeaSense poměrně rychle roste, za čímž je podle Leony hlavně poctivá každodenní práce. Děláme věci tak, abychom jim věřili. Jiný recept pro nás není. Nechceme dělat projekty pro projekty. Rosteme díky partnerství, kvalitním výstupům a neustálému hledání nových příležitostí, shrnuje firemní nastavení. Jako hlavní motivaci pro jejich činnost uvádí pozitivní uživatelskou zkušenost. Chtějí ji šířit, kam nejdále to půjde. A s tímto přesvědčením také vytvořili vzdělávací program pro 100DC. Celá naše logika říká: Pojďme se zamyslet nad tím, jak co děláme, a najít třeba i drobné příležitosti pro vylepšení, aby nám každodenně přinášeli více radosti. A to se netýká jen velkých hráčů. Příkladem můžou být účastníci 100DC Psaní hravě. Existující programy pro psaní všemi deseti považovali za dost nudné, a tak přišli se zábavnou, zdokonalenou formou. Udělali radost spoustě lidem, kteří se teď učí této dovednosti hrou,“ upřesňuje své zkušenosti lektorky. Je podle ní důležité, aby měl každý z nás pocit, že něco může změnit nebo dokázat. Zvyšuje se tak životaschopnost společnosti a probouzí se určitá průbojnost a nadšení, dodává.

Design Thinking v praxi

Leoniny kolegové rozjíždí s Impact Hubem další spolupráci, tentokrát na programu Impact First. Kromě toho má IdeaSense vlastní autorský blog, který přináší poměrně obsáhlý pohled na metodologii i její užití. Velkým úspěchem je pro tým také realizace Global Service Jam Prague, který se konal díky IdeaSense poprvé v České republice. Účastníci se na něm učí používat Design Thinking v praxi: „V pátek večer jsme při oficiálním zahájení pustili zvuk, který byl jediným zadáním. Letos to bylo žblunknutí. Pracuje se pomocí již zmíněných technik Inovačních farem© a během 48 hodin pak vznikají mnohdy překvapivé výstupy. Jedna ze skupin navrhla mobilní prádelnu pro bezdomovce, jiná třeba kapr-box, set, kde najdeš kapra, vejce, strouhanku, mouku, sůl i citrón, tedy vše, co je třeba pro přípravu kapra na Vánoce, popisuje jedna z organizátorek. Někdo přijede proto, aby si vyzkoušel relativně novou techniku HCD, někdo proto, že ho láká tvůrčí práce a improvizace. Každopádně příští rok jste zváni i vy.

Zpět na všechny příběhy