Jsme lidé, nejsme zdroje

Na začátku letošního léta představil Pavel Plachý se svými kolegy na trhu svoji personální společnost 2.0 flow-r. Označení 2.0 symbolizuje další úroveň spolupráce kolegů v rámci společnosti i fungování společnosti navenek.

Hledání svobody

Pavel hledá význam slova “svoboda” už pěknou řádku let. Nejdříve se o to pokoušel v korporátním prostředí, ale následná inspirace přednáškou Tomáše Hajzlera mu ukázala, že cesta, kterou podvědomě tušil, ale nedokázal pojmenovat, může být ta pravá. A taky, že stojí za to ji vyzkoušet. Rozhodl se tedy v roce 2008 založit ve východních Čechách vlastní personální agenturu PERSONALISTÉ.CZ postavenou na získaných zkušenostech. Spolu se společníkem Pavlem Lipovským a dalšími kolegy se vydali na cestu hledání svobody v práci. Po pěti letech úspěšného fungování jako vtělení zkušeností a víry v myšlenku svobodné společnosti vzniká flow-r. “Za posledních dvacet let se v oboru vlastně nic moc nezměnilo. Víc se inzeruje, víc se loví, ale samotné řemeslo se nemění. Proto se snažíme hledat cesty, jak náš obor inovovat. ”

Cesta za osvícením

Flow-r jako personální společnost 2.0 byla představena na začátku léta 2013 a do podzimu stejného roku se k myšlence přidali 3 kolegové z Prahy a další tři z Brna. “Firmu chápu více jako profesní sdružení inspirované družstvem či cechem než jako „manažersky řízenou organizaci“. Každý z kolegů je schopen fungovat sám na sebe, v principu nepotřebují být zaměstnáni, ale synergie, vzájemná podpora, spolupráce, společný oheň a HODNOTY Flow-r všechny kolegy spojuje.“

Stejně tak jako v řadě jiných svobodně smýšlejících firem není na místě dress code, procesní mapy ani vymezená pracovní doba. Velkým krokem kupředu ale je promyšlený systém kontinuální osvěty směrem k veřejnosti, klientům i agenturám. Pořádají pravidelné workshopy, které se snaží nastavit reálná očekávání všem zúčastněným stranám, propojují jejich myšlenkové světy a společně hledají možnosti inovací.

“Upřímně řečeno, řada kandidátů má pocit, že na ně všichni čekají. Pokud umí tři světové jazyky nebo jsou zkušení programátoři, může to tak skutečně být. Jinak je ale potřeba mít na paměti, že univerzální pracovní místa mizí, a proto by si měli lidé uvědomovat skutečnou hodnotu sebevzdělávání.”

Na podobnou situaci poukazuje Pavel také na straně firem. Často společnosti či agentury uveřejňují strojově psané inzeráty, bez emocí a bez lidskosti, na které ti nejlepší kandidáti rozhodně nemají ambici reagovat. A co je horší, podobná „místa pro unifikované roboty“ ve firmách stále existují.

Lidé nejsou zdroje

Ona lidskost je nedosažitelná i v samotném označení oboru. Human resources nebo Human capital jsou nejčastěji používaná slova v personalistice. Pavel a jeho kolegové mají ale jiný názor, protože se sami jako zdroje rozhodně necítí. V posledních pár týdnech rozjíždí malou kampaň s názvem “Jsme lidé, nejsme zdroje”, ve které hledají lidštější název pro práci s kolegy namísto HR a ukazují, jak by mohla spolupráce ve společnostech vypadat.

Do roka a do dne

Budoucnost flow-r vidí Pavel jasně. “Nemáme ambici být největší. Přejeme si být skvělým partnerem firmám, kandidátům i kolegům v oblasti recruitmentu a people care. Zároveň bychom se rádi do dvou let stali pozitivními hybateli na trhu, kteří budou inspirovat a posunovat hranice smýšlení o ‘lidských zdrojích’ někam dál.”

Jestli Vás myšlenky zaujaly, neváhejte se přihlásit na další z flow-r otevřených workshopů, tentokrát s tématem Inovace v HR – Human Relations. Termín je čtvrtek 7. listopadu od 17.00 v HUBu. Svoji účast můžete oznámit třeba na e-mail [email protected].

Více o flow-r si můžete přečíst na jejich webových stránkách: www.flow-r.cz.

Zpět na všechny příběhy