Tamjdem pomáhají propojovat neziskovky a dobrovolníky. Vyhráli 11. běh Impact First.

Koukat méně pod nohy a více dopředu, radí vítězný projekt Tamjdem

Povídali jsme si s projektem Tamjdem, vítězem 11. běhu Impact First, o tom, jak vypadá dřina s mentorem, jak zjednodušit zaučování nových kolegů, nebo jak chtějí pomoct neziskovkám shánět dobrovolníky, kterých je věčně nedostatek.

Z Markéty, Zuzany a Moniky z Tamjdem je bezprostředně po vítězství v Impact First cítit radost a úleva. Netají se tím, že pro ně tříměsíční akcelerace znamenala obrovské vypětí sil. „Jsme ohromně vyčerpané a vlastně si ani nemáme kdy odpočinout. Ale rozhodně bychom se přihlásili znovu,“ říká ředitelka Tamjdem Markéta de Almeida Marques těsně po vyhlášení.

Během akcelerace se jim podařilo úplně přehodnotit své dosavadní fungování a teď plánují změnit svět neziskovek v Česku. Věří, že díky jejich know-how a podpoře mohou neziskovky snadno získat tak potřebné dobrovolníky, kteří jim pomohou růst. Tato myšlenka vzešla ze spolupráce tříčlenného týmu Tamjdem a jejich mentora Davida Kovalského. Co dalšího společně vymysleli? 

 

Snížíme podíl dotací v našem rozpočtu

Změnou prošel hlavně jejich finanční plán. „Vytvořili jsme plán financování do roku 2023. Doteď jsme dělali jen roční plány a fundraisingu jsme se systematicky nevěnovali,“ komentuje Markéta hlavní změny. „Do roku 2023 je naším cílem snížit příjem ze státních dotací z dosavadních 63 na 38 procent rozpočtu. Díky konzultacím taky víme, jak nakopnout individuální fundraising a s čím oslovit naše stávající dárce. Změnili jsme ceny za naše dobrovolnické projekty a víme, jak na cenotvorbu vzdělávacích akcí,“ vyjmenovává ředitelka projektu, kam je akcelerace posunula.

„K udržitelnosti nám taky pomůže manuál pro zaměstnance, který jsme vytvořili. Zhruba každý rok a půl se u nás totiž střídají zaměstnanci a doteď se každý zaučoval tak trochu po svém. Bylo to dlouhé a docházelo během toho k chybám. Díky souhrnnému manuálu, který jsme nazvali Rukověť Tamjdemáka, se nový koordinátor ve své práci zorientuje za týden a může se zaškolit samostatně,“ popisuje Markéta inovativní řešení jejich dlouhodobého problému.

 

913 let? S tím se nehodláme smířit

„Největší pecka je, že jsme v rámci akcelerátoru změnili naše myšlení a díky našemu mentorovi Davidovi jsme se vrátili k otázce dopadu naší práce. Spočítali jsme, že současným tempem podpory bychom i jen desetinu českých neziskovek propojovali s dobrovolníky ještě 913 let. A to je pro nás naprosto nepřijatelné. Účast v Impact First nás dovedla k rozhodnutí zásadně znásobit náš dopad.“

A jak toho v Tamjdem chtějí dosáhnout? „Chceme naučit neziskovky, aby si dobrovolnické akce pořádaly samy. Právě teď pracujeme na tříletém strategickém plánu předávání našeho know-how. A to skrze síťování, vzdělávací akce a praktickou zkušenost s našimi dobrovolníky. Stejnou vizi máme i směrem k lídrům našich dobrovolnických akcí a zpracováváme strategii i pro ně. Už víme, jak podpořit jejich reflexi dobrovolnické zkušenosti a jak je motivovat, aby iniciovali něco vlastního,“ vysvětluje svůj záměr Markéta de Almeida Marques.

 

Nepřeháním, když řeknu, že nás mentor zachránil

Jak tým Tamjdem hodnotí svou účast v akceleraci? „Byla to velká zkouška sebedisciplíny. Náš mentor nám říkal, že si musíme určit, co ty tři měsíce přestaneme dělat, abychom se zvládli naplno věnovat akceleraci. A to nebyl vůbec lehký úkol. Na chvíli pozastavit některé aktivity, neodpovídat na maily a soustředit se jen na jeden úkol bylo náročné,“ popisuje dál, jak se z akcelerace na čtvrt roku stala priorita.

„Mentor jenom pro vás na tři měsíce je neuvěřitelně věc, které si moc cením. Z této zkušenosti budeme ještě dlouho čerpat.“

„David nás dotáhl do konce, protože bez něj bychom určitě nevydrželi. Pomohl nás nasměrovat ke změně myšlení a pomohl nám uvědomit si, že to, co děláme, má smysl. Nepřeháním, když řeknu, že nás zachránil.“

Co by Markéta doporučila jiným projektům, které by se chtěly přihlásit do Impact First? „Měli byste mít větší tým, protože akcelerace vám vezme opravdu hodně času,“ říká a její kolegyně Zuzana Loudová doplňuje, že ta dřina ale rozhodně stála za to. „Koukáme se teď víc dopředu a ne tolik pod nohy.“


O Tamjdem řekli… 

Ivana Šajbanová: „Organizace, která do toho vlítla a vyčerpala akceleraci Impact First, jak mohla.“

Jakub Mareš: „Líbí se mi, že hledají nové cesty a chtějí prodávat know-how veřejnosti a neziskovám s vědomím, že dopad je to hlavní. Přesně v souladu s podstatou programu Impact First.“


Chcete se svým dobroprojektem zažít podobné pocity jako Tamjdem? Věříte, že má váš projekt smysl, ale nevíte, jak zajistit jeho udržitelnost? Ozvěte se nám a společně něco vymyslíme!

Nebo si pusťte záznam finále Impact First:

Zpět na všechny příběhy