Které projekty budou udávat trend v ochraně životního prostředí?

Které projekty budou udávat trend v ochraně životního prostředí?

Korona krize na chvíli zdánlivě odvrátila pozornost od ochrany životního prostředí, ale my pokračujeme ve své misi. V půlce dubna jsme vybrali 14 projektů s největším potenciálem posunout ochranu životního prostředí a zdrojů na další úroveň. Od oblečení přes včely, klima, veganství i recyklace – máme zastoupenou pestrou paletu témat! Koho porota zvolila pro další akcelerační rozvoj a komu fandit?  

14 eko-vyvolených

Česká veganská společnost

Jako nezisková organizace usilují o svět, ve kterém si každý může vybrat lahodné a zdravé jídlo dobré pro lidi, zvířata i planetu. Cílem jejich projektů je zlepšovat a usnadňovat život těm, kteří z různých důvodů chtějí snížit svoji spotřebu živočišných produktů, nebo je úplně vyloučit.

Fakta o klimatu

Vyhledávají a zpracovávají data související s klimatickou změnou, adaptačními a mitigačními opatřeními. Ze zpracovaných dat dělají grafiky, které uživatelům pomáhají se orientovat v tématu nebo poskytují tematickou a faktickou kotvu v diskusích.

Kompostuj!

Popularizují a pomáhají zavádět třídění a kompostování bioodpadu, který díky nim nekončí na skládce nebo ve spalovně. Bioodpad tak nemusí vytvářet skleníkové plyny, ale proměňuje se v hnojivo pro pěstování zeleně.

Lavaris

Vyvíjejí bezodpadovou recyklační technologii, která zajišťuje lepší a efektivnější recyklaci a přeměnu upraveného materiálu na zdroj, a to vše bez dalšího odpadu.

Nebojte se recyklátu

Vyrábí produkty z plastového recyklátu. Plánují vysvětlit lidem, proč takový výrobek kupovat, proč se ho nebát, a najít distribuční síť, která bude ochotna takové výrobky prodávat.

NOSENE

Dávají druhou šanci nošenému oblečení, které zároveň pomáhá částí utržených peněz týraným ženám. Věnují se také upcyclingu starého poškozeného oblečení a vedou vzdělávací přednášky a workshopy na téma udržitelnosti ve všech oblastech životního stylu.

BROZ – Obnova dunajské přírody

Tato ochranářská organizace se věnuje obnově vzácných přírodních území na Podunajsku a v Karpatech. Na Dunaji a v jeho okolí zprůtočňují říční ramena, obnovují mokřady a vysazují původní druhy stromů do lužních lesů.

Plant.id Sky 

Pomocí strojového učení dokáží rozeznat a lokalizovat plevel na polích, a díky tomu snížit objem pesticidů a hnojiv zatěžujících životní prostředí. Mohou tedy snížit celkový objem vypouštěných látek, které mají prokazatelně negativní vliv na biodiverzitu.

Přežití a rozkvět Ekoškoly

Vedou mladé lidi, již od mateřských škol, k udržitelnému způsobu života a k tomu, aby měli sílu být aktivními občany a vytvářet udržitelnější svět i kolem sebe. Ekoškola je celosvětově největší vzdělávací program, který prostřednictvím mezinárodně jednotného postupu vede děti i dospělé ke zlepšování životního prostředí ve školách i v místní komunitě.

Redekorace

Redekorace řeší problém generování odpadu a plýtvání zdroji pro účely event marketingu. Motivují veřejnost k šetrnému hospodaření se zdroji a využívání odpadu jako sekundární suroviny. Marketéry učí pořádat takové eventy, kterými deklarují, že to s udržitelností myslí vážně.

Upgrade oken – CO2 to Zero

Realizují opatření, která s minimem potřebné energie vylepší izolačně nevyhovující okna na úroveň nových oken s trojskly, aniž by se musela vyrábět nová. S takovým oknem lze ušetřit až 65 % tepla a navíc je přibližně 2x levnější než nové.

Wereldo.com

Tento logistický software optimalizuje přepravu pro výrobní a distribuční firmy. Podle Wereldo může být rezervace přepravy stejně jednoduchá jako rezervace letenky.

Zachraň včelára

Vzniká mobilní interaktivní hra s velkou mírou sociální interakce a propojením na monitoring reálných včelích úlů po celém světě. Každý hráč bude mít ve hře údaje z reálného včelstva o teplotě, vlhkosti, počtu včel, hmotnosti medu, CO2, zvuku a jiných parametrech. Výtěžek ze hry půjde mimo jiné na podporu včelařů.

Zajímej.se

Portál Institutu cirkulární ekonomiky má za cíl informovat širokou veřejnost o tématech cirkulární ekonomiky, ekologie a udržitelnosti. Chce být zdrojem příkladů z dobré praxe u nás i ve světě. Cílovkou by mělo být co nejširší publikum pro předcházení dezinformací a mýtů.
_____________________________

Projektům držíme palce! Čeká je teď několik měsíců tvrdé práce spolu s mentory a experty, kteří jim pomohou s optimalizací a škálováním projektu. O tom, jak se jim daří, vás budeme brzy informovat. Pro nejčerstvější info nejen o Impact Hub Climate Challenge sledujte náš Facebook.

Zpět na všechny příběhy