Neziskovky, které chcete znát

Před více než 2 lety začal akcelerační program Edison. Jeho cílem byla adresná, na míru šitá pomoc 10 vybraným týmům v oblasti sociálních inovací, které měly ambice rozvinout svůj pozitivní dopad a rozšířit se na regionální či celorepublikovou úroveň. Z deseti finalistů čtyři akceleraci již ukončili a 6 jich doběhlo do cíle až nyní. Je nám ctí vám jednoho po druhém představit.

6 statečných

Locika

Vstoupila do Edisonu jako malá organizace, která otevřela závažné téma. Téma násilí v blízkých vztazích očima dítěte. Podle některých zdrojů je “většina dětí, které žijí s rodičem násilníkem, je ohrožena posttraumatickou stresovou poruchou, která jinak postihuje například vojáky ve válečné zóně.” Naštěstí Locika přišla s inovativním řešením  – ve spolupráci s oběma rodiči, tedy i tím, který se násilí dopouští. Čekal je přerod z neziskového startupu v profesionální organizaci s diverzifikovanými zdroji. A to se povedlo. V současné době rostou jako inkubátor know-how, školí, akreditují kurzy a tvoří organizační strukturu, která jim pomůže podpořit vznik podobných programů v krajích mimo Prahu.

Dobrá rodina

V současné chvíli vyrůstá v kojeneckých ústavech přes 9 tisíc dětí, které sice mají co jíst, kde spát, s čím si hrát, ale chybí jim to nejdůležitější – máma, táta, rodina. Proto si Dobrá rodina dala v Edisonu za cíl vytvořit podmínky pro změnu systému podpory ohrožených dětí. Soustředili se zejména na zrušení možnosti umisťování dětí do 3 let do kojeneckých ústavů, podporu náhradních rodin a předcházení odebírání dětí z biologických rodin. V průběhu programu se jim podařilo zpracovat detailní advokační strategii, vytvořit síť potřebných osob a tuto strategii začít s jejich pomocí realizovat. Z velké části naplnili cíle akcelerace a celý systém posunuli blíže chvíli, kdy žádné dítě nebude muset zůstat na světě samo a bude moci zažít pocit přijetí a lásky v rodině.

Rubikon

Zaměstnali byste bývalého trestance? Rubikon svými aktivitami pomáhá už 25 let právě těm, kteří chtějí překročit svou trestní minulost. Podporuje je na jejich cestě zpátky do společnosti – v získání a udržení práce a řešení dluhů a odpovědnosti vůči sobě, rodině i okolí. Do akcelerace vstupovali s tím, že chtějí posílit svou roli hybatele systémových změn  a posílit svou advokační činnost. Během programu se jim podařilo společně s 10 dalšími organizacemi založit Asociaci v oblasti vězeňství a hned se pustili do práce. Aby se však této činnosti mohli věnovat naplno, bylo potřeba připravit celou organizaci. A i to se s pomocí profesionálů z Edisonu podařilo a Rubikon se vstupem do akcelerace i vší prací během posledního roku odhodlal k velkým a ambiciozním změnám. 

Forum mobilních hospiců

Tato relativně mladá organizace již nyní sdružuje 39 poskytovatelů mobilní specializované paliativní péče, takzvané mobilní nebo domácí hospice. Jejich vizí je v blízké budoucnosti zajistit důstojné dožití v domácím prostředí až 10x více lidem. Do akcelerace vstupovali s tím, že potřebují nastavit vnitřní procesy a prohloubit aktivity poskytované jejich členským organizacím. Obojí se povedlo a navíc během programu získali grant od Nadačního fondu Avast, který jim pomohl k větší finanční stabilitě. Důležitou roli hrála také návštěva zahraničních organizací a rozšíření pohledu na vlastní práci skrze know-how a zkušenosti jiných. Jejich největší výzvou zůstává udržet tempo,  jasný směr l a kvalitu práce i bez podpory zkušených expertů, mentora a týmu Edison. 

Freya

Freya je mladá a odvážná neziskovka.  Věnuje se tabuizovanému tématu sexuality a intimity lidí s handicapem a seniorů. Do akcelerace vstoupil tým s cílem vytvořit dosud neexistující pracovní pozici intimního poradce, tedy někoho, kdo se v domovech pro mentálně handicapované i v domovech pro seniory věnuje vzdělávání v této oblasti. Během akcelerace se zjistilo, že zařazení této pozice do systému sociálních služeb potrvá déle než plánovali, a proto se začali soustředit na vzdělávání budoucích intimních poradců. V současné době se chystají pilovat první spolupráci intimního poradce v domově pro osoby s mentálním handicapem. Akcelerace jim přinesla spoustu pozitiv a úspěchů, jichž by dle svých slov sami jen těžko dosáhli. 

Twin Catering

Tato organizace je zkušeným matadorem v oblasti sociálního podnikání. Do akcelerace nastupovali s dvojím záměrem. První byl otestovat možnost nových franšíz pro svá sociální bistra a kavárny Mezi řádky. Stejně tak chtěli zkusit realizovat přesun lidí s mentálním handicapem z chráněného trhu práce na otevřený trh práce. V obou směrech se jim podařilo udělat velký posun. Výsledkem jsou dvě nová bistra, nová vizuální identita, zpracování podkladů do Handbooku pro franchisingové pobočky a vytvoření motivačního systému pro zaměstnance. Zvládli také řadu jednání s firemními partnery, jejichž cílem jsou nová pracovní místa pro osoby s mentálním a fyzickým handicapem. Prvními vlaštovkami jsou čtyři noví handicapovaní zaměstnanci v provozovně Starbucks, kterým se nová práce moc líbí. 

Všem organizacím držíme palce do budoucna a děkujeme za jejich poctivě odvedenou práci.


Akcelerační program Edison je finančně podpořen z Operačního programu Zaměstnanost Evropského sociálního fondu a Nadace České spořitelny. Zajímá vás rozvoj vašeho projektu? Podporujeme startupy, firmy i neziskovky, podívejte, co pro vás můžeme udělat.

Zpět na všechny příběhy